مهارت­های سواد اطلاعاتی

مهارت اول: تعیین نیازهای اطلاعاتی و بیان آن و یا شرح مشکل به صورتی قابل درک شناسایی و تعیین نوع اطلاعات موردنیاز برای پاسخگویی به نیاز اطلاعاتی و یا حل مشکل،

 مهارت دوم: آگاهی از شیوه‌های دسترسی به اطلاعات مورد نیاز به هر شکل و در هر کجا که هست با استفاده از ابزارهای فناوری نوین،

مهارت سوم: ارزیابی منتقدانه اطلاعات و منابع اطلاعاتی،

مهارت چهارم: سازماندهی اطلاعات،

مهارت پنجم: استفاده بهینه از اطلاعات گردآوری شده،

مهارت ششم: درک مسائل اخلاقی،حقوقی و اجتماعی مربوط به اطلاعات.

آموزش و یادگیری سواد اطلاعاتی

آموزش سواد اطلاعاتی‌ در غرب و کشورهای‌ صاحب‌نام با نظام آموزشی‌ آن­ها عجین شده است، یعنی آموزش­های درسی‌ و رسمی، خود، زمینه‌ساز کسب دانش و مهارت­های‌ لازم برای استفادهء بهینه‌ از منابع اطلاعاتی،یا همان‌ سواد اطلاعاتی است.

  • بوجود آوردن محیط­های رسمی و غیر رسمی برای آموزش کتابخانه­ای می­تواند کاربران را در این امر یاری دهد.
  • استفاده از شیوه­های نوین در طی سال­های اخیر حرکتی به­سوی یادگیری اساسی و شیوه­های مناسب از آن­ها را هموار کرده است.
  • انتخاب شیوه­های صحیح یادگیری در محیط­ها تخصصی و یا محیط های سنتی و محیط­های جدید رایانه­ای را باید مورد توجه قرار داد.
  • از چه روش­هایی برای بیان شیوه­های یادگیری می­توان استفاده نمود تا حداکثر کارایی و اثربخشی را در محیط­های مناسب داشته باشد.

ارزشیابی سواد اطلاعاتی

ارزشیابی برنامه­های سواد اطلاعاتی، پیامدهای ارزشمندی در پی دارد؛ از جمله: در تعیین ارزش برنامه­ها و فعالیت­ها و فنون آموزشی مشخص کننده نیازها و توجه بیشتر مسئوولین به این فعالیت­ها می باشد و اینکه چه متغیرهای را باید مد نظر قرار داد و مؤثرترین این راهکارها کدامند؟ و اثر این ارزیابی بر روی فرهنگ اساسی و اصیل کتابخانه هایمان را چگونه می توانیم ارزیابی کنیم و آن­را رواج دهیم و اینکه اثرات فرهنگی آن­ها را بر روی عملکرد افراد یا فکرشان مشاهده نماییم، که آیا این برنامه­ها اثر کاربردی بر روی موفقیت دانشگاه­ها، مراکزعلمی و سازمان­ها دارند؟ و نیزاز چه مواد آموزشی دیگری در این راه می توان کمک گرفت؟ بهترین ومؤثرترین روش­های استاندارد شده جهت ارزیابی سواد اطلاعاتی در گروه­های مختلف یادگیری کدامند؟

انواع سواد اطلاعاتی

  • سواد ارتباطی(توانایی کلامی)
  • سواد عمومی یا سنتی(توانایی­های کتبی)
  • سواد رایانه­ای(توانایی فنی)

منبع

درینی، صدیقه(1394)، رابطه سواد اطلاعاتی مدیران با کیفیت عملکرد آنان، پايان نامه کارشناسي ارشد، مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0