مفهوم و تشریح سواد اطلاعاتی

سواد اطلاعاتی در حوزه تحقیق مجموعه‌ای از توانایی‌ها و مهارت‌هایی‌ست که دانشجو را قادر می‌سازد در کوتاهترین‌ زمان درک صحیحی از نیازهای اطلاعاتی داشته باشد به ‌طوری که او را در رسیدن به اهداف تحقیق یاری نماید. اگر در گذشته مهارت‌های کتابخانه‌ای مواردی از قبیل‌ برگه‌دان برای یافتن منابع موجود بود،امروزه این‌ مهارت­ها برای شهروندان با سواد اطلاعاتی ناکافی‌ست.در عصر اطلاعات،دانشجویان باید بتوانند قاطعانه به منابع‌ مختلف اطلاعاتی دسترسی یابند،آن­ها را ارزیابی کنند و سپس‌ با نظام بخشیدن و تلفیق کردن آن­ها،به آگاهی و معرفتی که‌ لازمه تصمیم‌گیری‌ست دست یابند.برای کسب چنین‌ توانائی‌هایی،مدرسان باید در روش‌های تدریس و تکالیف‌ محوله خود بازنگری کنند.آن ها باید این واقعیت را بپذیرند که علم و دانش به سرعت در حال تغییر است و برنامه‌های‌ آموزشی سنتی،دیگر می‌تواند نیازهای آموزشی دانشجویان‌ را که چالش‌هایی در پیش رو دارند برآورده کند.در عوض‌ باید در آنها مهارت‌هایی ایجاد کرد که بتوانند به‌ طور مستقل‌ به خود یادگیری بپردازند.

بنابراین جهان،درحال گذر از جامعه صنعتی به سوی جامعه اطلاعاتی است. این عامل سببب شده شکل و سطح سواد و اطلاعات از حالت قبلی خود تغییر کند. در نتیجه همه افراد از همه نسل­ها نیاز به بازآموزی و سوادآموزی از نوع جدید در جامعه اطلاعاتی دارند. در جامعه اطلاعاتی امروزی کسی که خواندن و نوشتن می داند و حتی فراتر از آن تحصیلات عالی هم دارد، اما نحوه استفاده از اینترنبت را نمی داند، با سواد تلقی نمی شود همین امر تغییر بنیادین در نظام­های آموزشی زمان حاضر را می­طلبد. در حقیقت، سواد اطلاعاتی یک مهارت است، مهارتی که فرد را قادر می سازد نیاز اطلاعاتی خود را تشخیص دهد، اطلاعات مرتبط با آن را بیابد و به نحو موثری به کار گیرد. سه وجه تشخیص، یافتن و استفاده موثر از اطلاعات وجوه غالب تمامی تعاریف ارایه شده برای سواد اطلاعاتی هستند. در واقع اگرچه دسترسی مستقیم و بدون واسطه کاربران به منابع اطلاعاتی افزایش یافته ولی افزایش دسترسی به معنای رسیدن به اطلاعات، سودمند و مرتبط نیست و استفاده از آن لازمه برخورداری از سواد اطلاعاتی است.

سابقه سواد اطلاعاتی

اصطلاح«‌سواد اطلاعاتی‌«اولین بار در اواسط دهه 1970 مطرح شد. به عبارتی دیگر اصطلاح سواد اطلاعاتی را اولین بار زورکوفسکی در سال 1974 بیان کرد. از نظر وي افرادي که در زمینه کاربرد منابع اطلاعاتی در خصوص تخصص کار خود آموزش دیده اند، با سواد اطلاعاتی نامیده می شوند در 1989 انجمن کتابداران امریکا تعریف مدونی‌ از سواد اطلاعاتی ارائه کرد که این تعریف مبنایی برای‌ بحث‌های بعدی شد.از نظر این انجمن‌»سواد اطلاعاتی‌« مجموعه مهارت‌هایی را شامل می­شود که به وسیله آن‌ می­توان اطلاعات را بازیابی،ارزیابی،تجزیه،تحلیل،ترکیب‌ و استفاده کرد.باسواد اطلاعاتی به کسی اطلاق می‌شود که‌ بتواند تشخیص دهد که چه موقع به اطلاعات نیاز دارد؛چگونه‌ اطلاعات را بازیابی و ارزیابی کند،و آن­ها را در جهت نیازهای‌ خود به کار گیرد(سود بخش و نیک­کار،1384ایالات متحده در 1974، به تبیین اهداف دستیابی به مهارت اطلاعاتی پرداخت. او كسی را دارای مهارت(سواد) اطلاعاتی می‌داند كه برای استفاده از منابع اطلاعاتی آموزش دیده باشد و بتواند با استفاده از اطلاعات، مسائل خود را حل كند.

باآغاز دهۀ 198، فناورى‌هاى نوين اطلاعات در جامعه نفوذ يافت و به عنوان ابزارمهم سواد اطلاعاتى مطرح شد؛ انجمن صنعت اطلاعات در 1952 اعلام كرد “مهارت اطلاعاتی دانشی است كه به فرد كمك می‌كند بداند چگونه و كجا برای رسیدن به منابع دانش از فن‌آوری اطلاعاتی استفاده كند؛ در همین دهه ویلیام دمو تحت تأثیر نوآوری‌های فن‌آوری در پردازش، ذخیره‌سازی، بازیابی و انتقال اطلاعات تعریف جدیدی از مهارت اطلاعاتی ارائه كرد كه مهارت اطلاعاتی سواد و دانش دسترسی مؤثر به اطلاعات و ارزیابی آن، هنگام نیاز است.

نقش سواد اطلاعاتی در افزایش دموکراسی

 • سواد اطلاعاتی، افزایش آگاهی عمومی وتوسعه
 • سواد اطلاعاتی، رسانه­ها ، احزاب سیاسی و توسعه
 • سواد اطلاعاتی، حمایت از رشد و پیشرفت انسان و توسعه
 • سواد اطلاعاتی، بهره مندی از قدرت اطلاعات و توسعه
 • سواد اطلاعاتی، استقلال و توسعه

ویژگی­های باسوادان اطلاعاتی

امروزه توسعه برنامه­هاي مهارت آموزي ، در سه بخش صنعت 1، کشاورزي 2 و خدمات 3 ازاهداف ملی و یکی از شاخص­هاي موفقیت کشورها محسوب می شود . توسعه این سه بخش، نیازمند تربیت نیروي انسانی ماهر و کارآمد در زمینه­هاي مهارتی است؛ لذا سواد اطلاعاتی یکی از مشخصه­های بارز جامعه اطلاعاتی است. سواد اطلاعاتی،توانایی یافتن ارزیابی استفاده مؤثر اطلاعات مورد نیاز به کمک مهارت­ها و به منظور یادگیری مداوم است. همان طوری­که سازمان­ها و کشور در جستجوی افزایش سواد اطلاعاتی هستند، درک این نکته ضروری است که تکنولوژی فقط بخشی از راه حل است. سواد اطلاعاتی، یک نگرش و مهارت جدید برای انجام وظایف در جامعه جدید به شمار می­آید.فرد با سواد اطلاعاتی ارزش اطلاعات را تشخیص می­دهد.و تمایل به یادگیری دارد. زمانی که برای حل مشکل، نیازمند اطلاعات است توانایی پیدا کردن و تحلیل آن را دارد، و نیز قادر است محتوای اطلاعاتی را با دید انتقادی ارزیابی کند.

فواید سواد اطلاعاتی

 • تعیین نوع، دامنه و میزان اطلاعات مورد نیاز
 • دسترسی به اطلاعات مورد نیاز به طور مؤثر و کارا
 • ارزشیابی نقادانۀ اطلاعات و منابع اطلاعاتی
 • تلفیق اطلاعات انتخاب شده با دانش‌ پیش.
 • استفاده از اطلاعات به طور مؤثر برای رسیدن به‌ اهداف خاص.
 • دانستن مسائل اجتماعی،اقتصادی و حقوقی‌ پیرامون استفاده و دسترسی به اطلاعات از نظر اخلاقی و قانونی.
 • تدوین راهبردهای موفقیت‌آور برای‌ رسیدن به اهداف.

جایگاه سواد اطلاعاتی در جهان و ایران  

ظهور عصر اطلاعات در كشور ما نيز همچون بسياري از ديگر كشورها چالش­هاي آشكار و پنهان بسياري را موجب شده­است. اثرات ناشي از امواج عظيم اطلاعات، پاره پاره شدن انبوهي از اطلاعات جهاني است. دسترسي به اطلاعات، حق و فرصتي است كه همه بايد از آن برخوردار باشند و بتوانند با استفاده از آن به پيشبرد زندگي خود كمك كنند. اين پيشبرد در طلب رشد و توسعه­ي شخصي و فردي است و يا متأثر از شرايط متحول اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه. پيشبرد استقلال اقتصادي و كيفيت حيات، نيازمند آگاهي يابي مادامالعمر و روزآمد مي­باشد و بسياري همه­ي اين­ها را با سواد اطلاعاتي و سطح سواد اطلاعاتي مرتبط مي­دانند. در دنياي امروز، تربيت يادگيرندگان مادام­العمر را مأموريت محوري مراكز آموزش عالي مي­دانند، يعني تربيت كساني كه پس از خروج از محدوده­ي متعارف آموزش­هاي آكادميك نيز بتوانند همچنان به خلاقيت ذهني و فكري ادامه دهند و حتي بالاتر از آن بتوانند با استفاده از داشته­هاي ذخيره شده­ي پيشين و تلفيق آن با يافته­هاي نو به سطح بالاتري از اطلاعات و دانش دست يابند.

افراد باسواد اطلاعاتي، به­دليل تقويت توان تفكر انتقادي، پرسش­هاي آگاهانه را آموخته­اند، در پي يافتن پاسخ پرسش خود برمي­آيند. با « چگونه يادگرفتن » مي پرسند و به ­دليل اينكه توجه به اهميت سواد اطلاعاتي در امر يادگيري در محيط نوين فنآوري اطلاعات، تجهيز دانشجويان تحصيلات تكميلي به سواد اطلاعاتي داراي تأثيرات مثبتي بر ساختار آموزشي و پژوهشي و در نتيجه بر بدنه­ي اجرايي و مديريتي كشور مي­باشد. لازمه­ي بقاء در جامعه­ي آتي كه آن را جامعه­ي دانش محور مي­دانند، آن است كه افراد مهارت­هاي لازم براي يادگيري مادام­العمر را فرا بگيرند.

اصول اساسی سواد اطلاعاتی

 • توانایی تشخیص نیاز اطلاعاتی
 • شناسایی روش­های دسترسی به اطلاعات
 • تدوین استراتژی­های لازم برای جستجو
 • مهارت­های جستجو و دسترسی
 • توانایی مقایسه و ارزیابی منابع
 • سازماندهی، کاربرد و برقراری ارتباط
 • نمایش اطلاعات و مشارکت در ایجاد دانش جدید.

منبع

درینی، صدیقه(1394)، رابطه سواد اطلاعاتی مدیران با کیفیت عملکرد آنان، پايان نامه کارشناسي ارشد، مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0