كنترل چیست ؟

اعتقاد به اين كه فرد، قادر به كنترل و يا تاثيرگذاري بر روي حوادث است. شخصيتي كه از كنترل بالايي برخوردار است اعتقاد به كنترل سرنوشت و آينده خود دارد. اين افراد قادر به نفوذ و تاثيرگذاري بر روي حوادث مختلف زندگي هستند. آنها با استفاده از دانش،مهارت و قدرت انتخاب مي‌توانند رويدادهاي زندگي را پيش‌بيني و كنترل كرده و بر اين اساس در مواجهه بامشكلات، بيش‌تر بر مسئوليت خويش تكيه و تاكيد مي‌كنند تا بر مسئوليت ديگران.آوريل مشاهدات آزمايشگاهي خود را در مورد عدم پذيرش تحريكات استرس‌زا به وسيله بعضي از ارگان‌ها، بدان توضيح داد. به طوري كه افرادي كه تحت استرس بسيار زيادي هستند، ليكن توانايي:

  • كنترل تصميمات: توانايي انتخاب صحيح در ميان متغيرهاي گوناگون براي مديريت استرس موجود در موقعيت
  • كنترل شناختي: توانايي تعبير ارزيابي و يكسان‌سازي انواع مختلف حوادث استرس‌زا در جريان زندگي كه موجب عدم آسيب پذيري فرد مي‌گردد.
  • مهارت‌هاي كنار آمدن: پاسخ‌هاي مناسب به استرس كه موجب افزايش انگيزه‌هاي شخصيتي جهت كنترل موقعيت استرس‌زا مي‌گردد را دارند.

منبع

آزاد ،زهرا (1394) ، اثربخشی آموزش مهارت­های زندگی بر سرسختی روانشناختی و بهزیستی اجتماعی در خانم­های خانه دار و شاغل ، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، دانشگاه آزاد اسلامی رشت

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0