سواد اطلاعاتی

سواد اطلاعاتی در برگیرنده ي مجموعه­اي از توانائی­ها است که بر اساس آن افراد می­توانند تشخیص دهند که چه موقع به اطلاعات نیاز داشته و چگونه اطلاعات مورد نظر را مکان یابی، ارزشیابی، و به نحو کارآمد مورد استفاده قرار دهند. سواد اطلاعاتی در این پژوهش در سه بعد تعریف شده است، از جمله: سواد اطلاعاتی کتبی یا همان اطلاعات موجود در کتاب و مجلات. سواد اطلاعاتی فنی، که اطلاعات ریانه­ای و اینترنی  وب سایت­ها را در بر می­گیرد.

سواد اطلاعاتی ارتباطی، یعنی ارتباط مستقیم (سمینار و مشاوره) و غیره مستقیم( گفتگوی تلفنی). لذا یک عملکرد مدیریتی عالی از سواد اطلاعاتی کافی نشأت می­گیرد. بنابراین یک مدیر در صورتی می­تواند در کارش موفق عمل نماید که  بتواند از همه ابزارهای سواد اطلاعاتی به اقتضای موقعیت و نیازش استفاده نماید.

کیفیت عملکرد

یکی از گام هاي اساسی در جهت بهبود عملکرد کارکنان، افزایش کیفیت زندگی کاري است. یک مدیر درجریان عملکرد مدیریتی خود بایستی برای بهبود کیفیت عملکرد خود خرد. مقیاس­های ذیل را رعایت نماید:

برنامه­ریزی: تصمیم­گیری در مورد اینکه چه کارهایی باید انجام گیرد.

سازماندهی: فرایندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد و گروه­های کاری و هماهنگی میان آنان، به منظور کسب اهداف صورت می­گیرد.

نظارت: کوشش­های مسؤلان منتخب مدرسه برای راهنمایی و هدایت معلمان و دیگر کارکنان آموزشی در اصلاح وضع آموزش و روش­های تدریس که مستلزم تحریک رشد و پیشرفت حرفه­ای معلمان، انتخاب هدف­های آموزشی و تجدید نظر در آن­ها، مواد آموزشی، روش­های تدریس و ارزشیابی آن­هاست، نظارت نامیده می­شود.

کنترل: تلاش منظمی است در جهت رسیدن به اهداف استاندارد، طراحی سیستم بازخورد اطلاعات، مقایسه اجزاء واقعی با استانداردهای از پیش تعیین شده و سرانجام تعیین انحرافات احتمالی و سنجش ارزش آن­ها بر روند اجرایی که در برگیرنده حداکثر کارآیی است.

ارزیابی: در ارزیابی، اطلاعات لازم دربارۀ مسائلی مانند پیشرفت کار بر اساس برنامه، کمیت و کیفیت عملکرد افراد و مشکلات اجرایی به مدیر می­رسد تا پس از ارزیابی و اتخاذ تصمیمات لازم پیگیری­های لازم انجام می­گیرد.

جدول : خلاصه اي از پژوهش هاي انجام شده در ارتباط با سواد اطلاعاتی و عملکرد مدیران در خارج از ایران

مطالعهروش شناسينمونه هاابزار/سازهيافته هاي عمده يا نتايج
علا مالکیوضعيت مادي انگيزش ساختار سازماني آموزش و مهارت شغلي حاكم بر سازمان تمايل كاركنان به افزايش آگاهي لازم نسبت به بهره وري ميزان تمايل آنان به انجام امور اضافي و انجام امور بدون نظارت و سرپرستي را در افزایش  و بهبود عملكرد نيروي انساني مؤثر دانست.
میرتوحدود چهل درصد از تفاوت موجود در موفقیت دانش آموزان در برخی دروس از جمله روخوانی و درك مطلب و ریاضیات ناشی از میزان تخصص، مهارت و اطلاعات به روز شده و جدید معلمانی است که به مهارت¬هاي سواد اطلاعاتی مسلط بودند
اندرسوناستفاده از اینترنت تجربه هاي آموزشی را بهبود بخشیده و خلاقیت علمی را افزایش می دهد . او هم چنین موارد توسعه این فن آوري را مواردي همچون کمبود بودجه، عدم برنامه ریزي­هاي اصولی و کمبود امکانات معرفی کرده است.
وبر و جانسونروش هاي ساختاري و فعال يادگيري و ياد دهي بر اساس سواد اطلاعاتي در مقايسه با آموزش از طريق سخنراني و جزوات باعث افزايش يادگيري و درك آنها مي شود
پرين و كامينگ

دانشگاه كوئينزلند جنوبي در استراليا گنجاندن آموزش هاي سواد اطلاعاتي را در برنامه هاي درسي پرستاران ضرورتي جهت ارتقاي كيفيت دانش فارغ التحصيلان مي داند.
تولندو افاريل   چارچوب هاي سواد اطلاعاتي سازماني در جايي كه اطلاعات به وسيله شركت كنندگان در تحقيق استفاده مي شود، به خصوص در مواردي كه از مردم به عنوان منابع اطلاعاتي و ايجاد حس اجتماعي و تفسير ارزش ا طلاعات و كاربرد آن در محل كار استفاده شود، به ارائه راه كارهاي درستي نمي انجامد.

دانشجویان از نظر سواد اطلاعاتی سطح ضعیفی دارند.

منبع

درینی، صدیقه(1394)، رابطه سواد اطلاعاتی مدیران با کیفیت عملکرد آنان، پايان نامه کارشناسي ارشد، مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0