مزایای همکاری بین کتابخانه‌ها

مزایای همکاری بین کتابخانه‌ها به نقل از بوندی به ترتیب زیر می‌باشد:

  • ارتباط با جوامع بزرگتر با ایجاد کانون اشتراک؛
  • دسترسی بیشتر به اطلاعات از طریق خدمات مشترک؛
  • افزایش اشتراک آگاهانه؛
  • تأکیدی بر یادگیری در تمام عمر؛
  • گردآوردن گروه‌های مختلف و….؛
  • برقراری عدالت اجتماعی حاصل از اجتماعات بزرگتر.

مزایای کتابخانه‌های مشترک

مهمترین فواید کتابخانه‌های مشترک در زیر بیان شده است:

بهبود وسایل و تجهیزات: دسترسی به وسائل و تجهیزات در کتابخانه‌های مشترک سبب تداوم بقای کتابخانه‌های کوچکی می‌شود که دسترسی آسان به وسایل و تجهیزات ندارد.

کتابخانه‌های مشترک نسبت به کتابخانه‌های کوچکتر ساعت‌های بیشتری باز هستند: کتابخانه‌های مشترک محیط بهتر، منابع بیشتر و زمان‌های بیشتری را نسبت به دیگر کتابخانه‌ها به مراجعان اختصاص می‌دهند.

یادگیری در تمام عمر: کتابخانه‌های مشترک فرصت یادگیری رسمی و غیر رسمی را فراهم می‌آورند. کاربران از کتابخانه‌های مشترک خارج از آموزش رسمی و در طول زندگی در حال یادگیری هستند.

تأثیر متقابل تلفیق: کتابخانه‌های مشترک فرصت تلفیق بین همه بخش‌ها را دارند، کتابخانه‌های مشترک استعداد بالقوه‌ای در تشویق روابط دو سویه و بهبود آنها به عهده دارند.در سال 2003 مک نیکول،  بیان کرد در کتابخانه‌های مشترک برای برقراری روابط میان افراد فعالیت‌های زیادی انجام می‌شود. فاوکنر، در سال 1994 دریافت که بسیاری از موفقیت‌های اتحادیه‌ها به آنچه اعضاء خود یاد می‌گیرند و آنچه از دیگری یاد می‌گیرند، بستگی دارد. پس پیشرفت و بلوغ اتحادیه‌ها بستگی  به روابط دو طرفه دارد.

چنانچه به اصول و رهنمودهای ایفلا، توجه شود و توصیه‌هایی که در مورد همکاری بین کتابخانه‌ای دارد به مرحله اجرا دربیاید، کتابخانه‌ها از نظر منابع اطلاعاتی غنی شده و برای عملکرد بهتر در ارائه خدمات به مراجعان اقدام می‌نمایند.

 منبع

مهری،فریبا(1392)، راهکارهای ایجاد طرح‌های همکاری ؛امانت بین کتابخانه‌ای، اشتراک منابع در کتابخانه‌ها،پایان نامه کارشناسی ارشد،کتابداری واطلاع رسانی،دانشگاه آزاداسلامی همدان

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0