علل خودکشی در ایران

 در ایران مطالعه ی دقیقی در مورد خودکشی صورت نگرفته است زیرا آمار پزشکی قانونی گویا نیست  وبسیاری از افراد خودکشی افراد خانواده ی خود را ننگ وبی آبرویی تلقی کرده و از افشای آن خودکشی می کنند. درکشور آمارهایی وجود دارد که حاکی از آن است که سالیانه  5 تا 7 هزار نفرازطریق خودکشی  جان خود را می گیرند که نیمی از آن ها در شهرهای بزرگ، یک چهارم در شهرها کوچک و متوسط و بقیه در روستاها اتفاق می افتد. دکتر قرایی مقدم معتقد است که نگاه سنتی خانواده ها به مسأله خودکشی که درکشورما وجود دارد موجب گردیده است تا به آماردقیق و صحیح دسترسی نداشته باشیم زیرا دربسیاری ازشهرها خودکشی هر یک ازافراد خانواده موجب بی حیثتی و بی آبرویی خانواده می شود همین دلیل به مخفی کردن نوع مرگ می انجامد . بطور کلی در رابطه با خودکشی در ایران دلایل زیر ذکر شده است:

  • اختلافات زناشویی ،عشق و تمایلات شدید عاطفی وعلل ناموسی
  • ناراحتی های روانی ،شکست در عشق و اختلالات روانی و شخصیتی
  • مشکلات ناشی از شکست های تحصیلی واسترس ها وفشار های روانی و روحی ناشی از آنها(فشار های عاطفی، فشار های تحصیلی مانند کنکور، نقایص جسمی و فیزیکی در نسل جوان)و احساس پوچی وبی هدفی وافسردگی
  • فقر و تنگدستی،بیکاری ،اخراج از کار و شرایط نامساعد اقتصادی
  • مسائل و معضلات زندگی شهری و وضعیت نا به سامان زندگی
  • ازهم پاشیدگی گروه های اجتماعی مانند خانواده ، شغلی ، خویشاوندی ، دوستی و..
  • اعتیاد به مواد مخدر ، الکل و داروهای توهم زا
  • ضعیف شدن اعتقادات مذهبی
  • عدم استقلال واجبار در پیروی از مقررات سنتی
  • بر ملا شدن اسرار و حقایق خصوصی زندگی فرد.

منبع

قاسمی،مهشید(1393)،بررسی نقش پیش بینی کننده ی ویژگی های شخصیتی دراقدام به خودکشی ،پایان نامه کارشناسی ارشد، روانشناسی بالینی،دانشگاه آزاداسلامی هرمزگان

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0