فشار رواني ومعلمان

تدريس حرفه اي هيجان ا نگيز است و به معلمان فرصت مي دهد موضوعات مورد علاقه خودرا پيگيري کنند.به دانش آموزان كمك كنند،رشد كنند،موفقيت به دست بياورندواز كارگروهي لذت ببرند.با وجود اين ،معلمي حرفه اي دشوار وپر زحمت است و معلمان گهگاه تنش و فشار رواني ناشي از كار را تجربه مي كنند. فشار رواني در صورتيكه كم باشد بصورت يك نيروي ا نگيزشي عمل مي كندوباعث  افزايش كارآيي مي شود.ولي از حدي بگذرداختلالهايي رادر عملكرد فرد ايجاد مي كند. بين فشارهاي رواني و فرسودگي شغلي ارتباط نزديكي وجود دارد . فشارهاي رواني وقتي رخ مي دهد كه بين مطالبات و خواسته هاي محيطي با توانايي فرد براي پاسخ دادن به آنها تعادلي وجود نداشته باشد، هر چه مطالبات و خواسته هاي محيطي افزايش يابد و توانايي فرد براي پاسخ دادن به آنها كاهش يابد فشار رواني ايجاد مي شود و باعث تجربه منفي در فرد و فرسودگي شغلي مي گردد،در واقع فرسودگي شغلي در اثر فشار مداوم رواني پديد ميآيد.

كي ريا كو وساتكليف،برپايه تحليل دقيق ازاهميت فشاررواني معلم تعريفي ارائه كردند ،بااين مفهوم كه فشاررواني معلم راميتوان هيجانهاي منفي ناخوشايندي مانند:خشم،نا اميدي،نگراني،افسردگي در نتيجه بعضي جنبه هاي كاري تعريف كرد . و اين فشار رواني ناشي از شغل باعث تاثيرات منفي بر زندگي فردي ،اجتماعي وخانوادگي فرد مي گردد .

آثار تخريبي فشار رواني در تدريس

فشار رواني روحيه معلم را تضعيف مي كند و توانايي او را در اشتياقي كه به تدريس دارد،كاهش مي دهد. فشار رواني از راههاي زير مي تواند از كيفيت تدريس بكاهد :

 • اگر معلمي احساس كند كه حرفه تدريس مدتي طولاني تنش زاست، رضايت او كاهش يافته و موجب دلسردي او مي شود.
 • فشاررواني از كيفيت تعامل معلم بادانش آموزمي كاهد ، تدريس ثمربخش به جو مثبت كلاس به ويژه به رابطه دوستانه معلم با دانش آموزان بستگي زيادي دارد . فشار رواني شديد ممكن است باعث گردد معلم نسبت به مشكلات و گرفتاريها با بدخلقي يا حتي به روشي خصمانه واكنش نشان دهد.

راههاي كاهش فشار رواني وفرسودگي شغلي معلمان

 • معلمان بايد راهبردهايي را فرا بگيرند كه فشار رواني ناشي از كار را به حداقل برساند.فشار رواني پديده اي است كه معلمان برخي اوقات آن راتجربه مي كنند ودرحقيقت تصوراين كه فردي بتواند كاري را بدون تحمل فشار رواني انجام دهد امكان ندارد.
 • وظيفه هر معلمي است كه وقتي فشار رواني را برخود احساس مي كند ، علاوه بر شناسايي عوامل فشارزا به مطالعه علايم فشار رواني و شيوه هاي مقابله با آن بپردازد و سعي كند با روشهاي علمي دقيق خود را بر ضد فشار زا ها مقاوم و سلامت خود را تضمين كند .
 • تحرك و فعاليتهاي جسماني به فايق آمدن بر فشار رواني كمك موثري مي كند مانند:تغذيه درست، هواي آزاد، ورزش
 • از راه متمركز كردن فكر مي توان فشار رواني را تخفيف داد يا بر آن كنترل بيشتري پيدا كرد .
 • برقراري روابط اجتماعي نزديك باهمكاران وكساني كه مورد اعتمادند،مشكلات رامي فهمندوحمايت وپشتيباني ميكنندبه كاهش فشاررواني يادست كم مقابله باپيامدهاي آن منجر مي شود .
 • در محيط مدرسه خود را صرفا در كار غرق نكنيد . زنگهاي تفريح را به خود اختصاص دهيد و به دانش آموزان نيز بياموزيد كه از مراجعه به معلم و رفع اشكالات درسي در ساعات تفريح خودداري كنند .
 • نقاط ضعف و محدوديتهاي خود را بشناسيد و بكوشيد آنها را از بين ببريد . اجازه ندهيد اين ضعف ها مدتي طولاني بر شما چيره گردند و باعث بروز فشار رواني و مشكلات جديد شوند.
 • انتخاب شغل انتخاب نحوه زندگي است و انتخاب زندگي كه با خلق و خوي و شخصيت و منش انسان سازگار نباشد باعث فشار رواني در همه عمر مي شود .
 • با اين كه كار لازمه زندگي است همه زندگي نيست. سعي كنيد به جنبه هاي ديگري از زندگي كه نشاط انگيز و لذت بخش است نيز توجه داشته باشيد .
 • بخش ناچيزي از وقت روزانه خود را با آنچه دوست داريد مثل هنر،رايانه،نقاشي،مطالعه و……اختصاص دهيد .
 • با جلوگيري از حساسيت بيش از اندازه و كاهش سطح توقع خود از ديگران و همچنين مدير خود باشيد و با ترك فوري محيط هاي پرفشار تا اندازه اي به آرامش برسيد.
 • تا جايي كه امكان دارد از ورود به محيط هاي تنش آميز خودداري كنيد ، اما به خاطر داشته باشيد كه بعضي عوامل فشار زاي شغلي اجتناب ناپذير است .
 • از رقابتهاي ناسالم پرهيز كنيد .
 • انعطاف پذيري داشته باشيد .
 • خشم خود را كنترل كنيد .

منبع

یزدان پناه،کیا(1393)،ارتباط سنجی ارگونومی،فرسودگی شغلی ونگرش حرفه ای معلمان،پایان نامه کارشناسی ارشد،علوم تربیتی مدیریت آموزشی،دانشکده ادبیات وعلوم انسانی شهیدباهنرکرمان

ازفروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0