<span itemprop="name">پرسشنامه سازمان شخصیت کرنبرگ</span>

سازمان شخصیت: کرنبرگ (2002) سازمان شخصیت را ساختاری سازمان یافته، پویا و پایا تعریف می کند که عملکردی ورای صفات دارد. کرنبرگ در نظریه ســازمان شخصیت خود معتقد است که ساختار شخصیت ساختاري نســبتا پایدار از روابط موضوعی درونی شده است. در دیدگاه روان پویشی، ســاختارها، الگوهای کنشی پایداری هستند که دائما در شرایط محیطی خاص فعال می شــوند. ساختارهای روانشناختی؛ رفتار، دیدگاه و تجارب ذهنی فرد را ســازماندهی می‌کننــد. در نظریه کرنبرگ، اساسی ترین ســاختار روانشــناختی؛ روابط موضوعی درونی شده، توام با حالت عاطفی خاص است (کالگور، کرنبرگ و کلارکین،2007). کرنبرگ، شخصیت را در 3 سطح ساختاری و بالینی متمایز مي كند. این متمایز سازی بر مبنای کیفیت عملکرد من و روابط موضوعی درونی شــده انجام گرفته اســت. او سازمان شــخصیت بهنجار، مرزی و نابهنجار را در چهارچوب یک پیوستار نشــان می دهد. در این مدل، ســازمان شخصیت در ســه سطح نوروتیک، مرزی و سایکوتیک متمایز شده است که هر یک از سطوح از لحاظ سه بعد آزمونگری واقعیت، یکپارچگی هویت و مکانیزم های دفاعی متفاوت هستند. در صورت شکست افراطی در آزمونگری واقعیت، سازمان شخصیت به سمت افكار و رفتار سایکوتیک حرکت می‌کند (شفاهی، اسماعیل پور و باباپور،1396).

مشخصات

پرسشنامه سازمان شخصیت: پرسشنامه سازمان شخصیت توسط کرنبرگ (2002) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 37 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه سه زیر مقیاس های آزمونگری واقعیت، دفاع های روان شناختی نخستین و سردرگمی هویت از سازمان شخصیت را مورد سنجش قرار می دهد. این پرسشنامه توسط شاکر (1397) اعتباریابی شده است.

تعداد صفحات:  9صفحه فایل WORD

تعداد گویه ها: 37گویه

تفکیک ابعاد: دارد
شیوه نمره گذاری: دارد

روایی در مطالعات مختلف داخلی : دارد
پایایی در مطالعات مختلف داخلی :  دارد

تعاریف نظری و عملیاتی: دارد

منابع: دارد

در صورت بروز هر گونه مشکل می توانید در هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز با تیم پشتیبانی بوبوک از طریق راه های ارتباطی زیر ارتباط برقرار کنید.

Site: www.bobook.ir

Phone number: 09194448186 – 09059793565

Telegram number: 09059793564

Email: bobook.team@gmail.com

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0