<span itemprop="name">پرسشنامه رایگان جو سازمانی هالپین و کرافت</span>

جو سازمانی: عبارت است از مجموعه‌ای از حالات، خصوصیات یا ویژگی‌های حاکم بر یک سازمان. (گیلسون و گرین، 2011). جو سازمانی بیان‌کننده‌ای درک کارکنان از بسترسازمانی است (هانتر، پری و کورال، 2001). در این راستا، زوهار و لوریا (2005) جو سازمانی درک مشترکی است که افراد از سازمانشان دارند و احساس آن‌ها را از سازمان شکل می‌دهد. با توجه به تعاریف ارائه‌شده، جو سازمانی را می‌توان چنین تعریف کرد: جو سازمانی هنجارها، ارزش‌ها و نگرش‌های غالب در فرهنگ سازمان را منعکس می‌سازد و به‌ عنوان منبعی که شکل‌دهی رفتار را تحت تأثیر قرار می‌دهد، عمل می‌نماید؛ یعنی ادراک جمعی افراد از فرهنگ‌سازمانی که موقتی و نسبت به فرهنگ‌ سازمانی از پایداری کمتری برخوردار است.

مشخصات

پرسشنامه جو سازمانی: پرسشنامه جو سازمانی توسط هالپین و کرافت(1963) طراحی و اعتباریابی شده است. پرسشنامه توصیف جو سازمانی مدرسه داراي 34 گويه است و بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم گردیده است و هدف آن توصیف جو سازمانی و ابعاد آن در مدرسه است. علی اجاقی (1377) برای اندازه گیری این متغیر ابتدا از پرسشنامه توصیفی هالپین و کرافت با 64 سوال استفاده کرده است و پس از مراجعه به اساتید و استفاده از نظرات تخصصی آنان، در نهایت یک پرسشنامه 34 سوالي استخراج نموده و بدین طرق روایی، روایی صوری آن را به دست آورده است. پرسشنامه شامل 5 بعد رفتارمشمول، رفتارناکام، رفتارصمیمی، رفتارحمایتی، رفتاردستوری را مورد سنجش قرار می دهد.

تعداد صفحات:  9صفحه فایل WORD

تعداد گویه ها: 34گویه

تفکیک ابعاد: دارد
شیوه نمره گذاری: دارد

روایی در مطالعات مختلف داخلی و خارجی: دارد
پایایی در مطالعات مختلف داخلی و خارجی:  دارد

تعاریف نظری و عملیاتی: دارد

منابع: دارد

در صورت بروز هر گونه مشکل می توانید در هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز با تیم پشتیبانی بوبوک از طریق راه های ارتباطی زیر ارتباط برقرار کنید.

Site: www.bobook.ir

Phone number: 09194448186 – 09059793565

Telegram number: 09059793564

Email: bobook.team@gmail.com

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0