طراحی پرسشنامه

همواره یکی از مهم ترین چالش ها و دغدغه های پیش روی پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، در مواقعی که پرسشنامه استاندارد برای موضوع مورد پژوهش خود جستجو نمی کنند طراحی پرسشنامه محقق ساخته و اعتباریابی علمی آن می باشد. علی رغم وجود منابع متنوع و متعددی که برای این مهم وجود دارد، معمولاً پژوهشگران در این راه با مشکلاتی همراه هستند، به همین دلیل طراحی پرسشنامه، مرحله ای دشوار در فرایند اجرای هر پروژه تحقیقاتی است.

تیم تخصصی بوبوک در نظر دارد که در راستای توسعه علمی و تسهیل فرایند پژوهش با هدف اشتراک گذاری دانش و تجربیات ده ساله خود همراه پژوهشگران و دانشجویان عزیز در راستای طراحی پرسشنامه و اعتباریابی آن(بررسی علمی روایی و پایایی) برای پژوهش های این عزیزان باشد. در این راستا شما می توانید اطلاعات پرسشنامه ای که نیاز دارید طراحی شود را در کادر زیر به همراه مشخصات خود وارد نمایید تا در کوتاه ترین زمان با شما تماس گرفته شود.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
0