<span itemprop="name">پرسشنامه حل مسئله اجتماعی(رایگان)</span>

حل مسئله اجتماعی:  به حل مسئله در شرایط طبیعی اشاره دارد و به عنوان فرایند رفتاری- شناختی است که فرد از طریق آن تلاش می کند که راه های تطبیقی یا مؤثر رویارویی با موقعیت های پیش آمده زندگی روزمره را کشف یا تعیین کند. در جوامع امروز بیش از هر چیز دیگر بر مهارت های اجتماعی تأکید می شود، حل مسئله یکی از این مهارت ها می باشد، افرادی که در ارتباط با دیگران برای رسیدن به اهداف خود و حل مسائل پیشینه رفتاری جامعه پسند دارند، بعید است به روش های نامعقول روی آورند. توانایی حل مسئله و حل مسئله اجتماعی یک مهارت حیاتی در زندگی، در عصر حاضر است. این مهارت در ارتقاء بهداشت روانی مؤثر است، در عین حال ناتوانی در حل مسئله اجتماعی با بعضی از مشکلات عاطفی مرتبط است(زندوانی و همکاران، 1394).

مشخصات

پرسشنامه حل مسئله اجتماعی: پرسشنامه حل مسئله اجتماعی توسط دزوریلا و همکاران (2002) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 25 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد،  پرسشنامه ابعاد مقیاس جهت گیری مثبت به مسئله (PPO)، جهت گیری منفی به مسئله (NPO)، حل مسئله منطقی (RPS)، سبک تکانشی/ بی احتیاط، سبک اجتنابی را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط مخبری و همکاران(1389) اعتباریابی شده است.

تعداد صفحات:  9صفحه فایل WORD

تعداد گویه ها: 25گویه

تفکیک ابعاد: دارد
شیوه نمره گذاری: دارد

روایی در مطالعات مختلف داخلی و خارجی: دارد
پایایی در مطالعات مختلف داخلی و خارجی:  دارد

تعاریف نظری و عملیاتی: دارد

منابع: دارد

در صورت بروز هر گونه مشکل می توانید در هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز با تیم پشتیبانی بوبوک از طریق راه های ارتباطی زیر ارتباط برقرار کنید.

Site: www.bobook.ir

Phone number: 09194448186 – 09059793565

Telegram number: 09059793564

Email: bobook.team@gmail.com

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0