<span itemprop="name">پرسشنامه بازارگرایی احمد و اقبال</span>

پرسشنامه بازارگرایی:  عبارت است از ايجاد آگاهي درباره ي بازار دركل سازمان جهت پيش بيني نيازهاي جاري وآتي مشتريان، هدف انتشار اين بينش در تمام واحد ها و پاسخگويي گسترده ي سازماني به آن مي باشد(تایلور، 2008).بازارگرايي ايجاد هوشمندي در سراسر سازمان در ارتباط با نيازهاي فعلي و آتي مشتري، نشر هوشمندي در بين بخش هاي سازمان و پاسخ گويي سراسر ي به آن هوشمندي است(کمالی، 1392).

مشتری گرایی یعنی اینکه نیاز مشتریان درک گرددو ارزشی بیشتر از آنچه می خواهند برایشان ایجاد شود و شرکت بطور مداوم و فعّالانه به بررسی وشناسایی نیاز های  مشتریان پرداخته وآن را برآورده سازد(شین،2013). رقيب محوري یعنی شناسايي نقاط قوّت و ضعف، توانايي ها و استراتژي هاي رقبا، به نحوي كه بتوان در مقابل فعّاليت هاي آنها واكنش نشان داد. همچنين زيورب و گاتيگنون نيز در ديدگاهي نسبتاً مشابه رقيب محوري را، اشاره به توانايي و درخواست براي شناسايي، تجزيه و وتحلیل و پاسخگويي به اعمال رقبا  می‎دانند. آن ها معتقدند كه شركت هايي كه رقيب محوري را توسعه مي دهند، قادر مي شوند كه به طور مؤثّر نقاط قوّت و ضعف هاي رقبايشان را تجزيه و تحليل نموده و به آن ها پاسخ دهند. هماهنگي بين وظيفه اي عبارت است از انتشار اطلاعات مربوط به مشتريان و رقبا بين همه‌ي افراد و بخش‎هاي سازمان، به منظور ايجاد بينش صحيح از نيازها و خواسته هاي مشتري و برنامه ريزي جهت فائق آمدن در رقابتاست(تایلور، 2008).

مشخصات

پرسشنامه بازارگرایی: پرسشنامه بازارگرایی توسط احمد و اقبال(2013) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 16 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه سه بعد مشتری محوری، رقیب محوری و هماهنگی بین وظیفه ای قرار می دهد، این پرسشنامه توسط عظیمی(1392) اعتباریابی شده است.

تعداد صفحات:  8 صفحه فایل WORD

تعداد گویه ها: 16گویه

تفکیک ابعاد: دارد
شیوه نمره گذاری: دارد

روایی در مطالعات مختلف داخلی : دارد
پایایی در مطالعات مختلف داخلی :  دارد

تعاریف نظری و عملیاتی: دارد

منابع: دارد

در صورت بروز هر گونه مشکل می توانید در هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز با تیم پشتیبانی بوبوک از طریق راه های ارتباطی زیر ارتباط برقرار کنید.

Site: www.bobook.ir

Phone number: 09194448186 – 09059793565

Telegram number: 09059793564

Email: bobook.team@gmail.com

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0