پنج مؤلفه در فرایند تعامل زناشویی از منظر برین ومکی

 1. محدود کردن تعارضات
 2. عدم تقابل در تصمیم گیري
 3. کیفیت ارتباطات
 4. صمیمیت در رابطه جنسی
 5. اعتماد، احترام متقابل، تفاهم، همدلی و برابري .

شرایط بقا خانواده از دیدگاه ژانت و موهر

ژانت و موهلر ، اظهار می دارند که براي بقاي خانواده و ایجاد رضایت از زندگی زناشویی، شرایطی لازم است:

 1. اعتقاد به اینکه ازدواج یک تعهد طولانی مدت و خانواده یک نهاد مقدس است.
 2. داشتن گرایش یا طرز تلقی مثبت به همسر.
 3. توافق در مورد هدف کلی زندگی.

عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی

احمدی، عوامل موثر بر رضایت زناشویی را در دو مقوله کلی دسته بندی می کند که عبارتند از:

 • عوامل زمینه ی که شامل شرایط خانوادگی، تحصیلات، سن ازدواج، فرزندان، طول ازدواج، اشتغال، مسایل عقیدتی- مذهبی، کیفیت ازدواج والدین، نوع جامعه و طبقه اجتماعی.
 • عوامل ارتباطی که آن هم شامل پذیرش و احترام متقابل، توجه و مراقبت، اعتماد، همدلی و مهربانی، تعهد و وفاداری، رابطه با خویشاوندان و اقوام، همکاری زوجین و کمک به یکدیگر، کیفیت گذراندن اوقات فراغت، روابط جنسی، درک متقابل، سهیم شدن زوجین در تصمیم گیری ها و اقتصاد، ابراز احساسات و محبت و رابطه صمیمی، حمایت و قدر دانی، چگونگی ارتباط قبل از ازدواج، داشتن انتظارات واقعی و داشتن مهارت های حل مشکل می باشد.

تبریزی ، به عوامل زیر در ارتباط با رضایت زناشویی اشاره می کند:

 • سن
 • تعادل سطح تحصیلات
 • فرزندان
 • طول ازدواج
 • درک همسر
 • توجه و علاقه
 • ابراز محبت و صمیمیت
 • حمایت
 • مسائل عقیدتی
 • مسایل مالی
 • اقوام و دوستان
 • مسایل جنسی
 • صرف اوقات فراغت با هم
 • دخالت دادن زن در تصمیم گیری ها
 • اشتغال
 • میزان شناخت از همدیگر
 • داشتن انتظارات واقعی
 • ارتباطات

منبع

اکبرزاده،مژده(1393)، سلامت روان و تاب‌آوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران، پایان نامه کارشناسی ارشد،روانشناسی عمومی،دانشگاه آزاداسلامی ارسنجان

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0