نقش دانشگاه در انتقال موثر و کارآمد اطلاعات علمی چیست؟

دانشگاه ها در انتقال مؤثر و کارآمد اطلاعات علمی به صنایع می توانند نقش تعیین کننده ای ایفا نمایند. این نقش از طریق در نظر گرفتن نیازهای جامعه و صنعت امکان پذیر است .

چه چیزهایی دانشمندان دانشگاهی را به اشتغال در تجاری­سازی تحقیق ترغیب می­کند؟ طلا ، روبان یا معما ؟

در پژوهشی که بوسیله لم در انگلستان انجام شد، سه مفهوم از پاداش­های مالی (طلا)، پاداش­های شغلی/ شهرت (روبان) و رضایت درونی (معما) جهت بررسی جنبه­های بیرونی و درونی انگیزه دانشمندان برای دنبال کردن فعالیت­های تجاری مد نظر قرار گرفت. در این تحقیق 735 دانشمند از دانشگاه­های انگلستان شرکت داشته­اند. نتایج تحقیق این بود که انگیزه­های متنوعی برای اشتغال تجاری وجود دارد و بسیاری این کار را برای دلائل شهرت و دلائل درونی انجام می­دهند و پاداش­­های مالی نقش نسبتاً کمی دارند. کسانی که در مورد تفکیک علم از تجارت باورهای سنتی دارند به احتمال زیاد با انگیزه­های بیرونی ترغیب می­شوند و از تجاری سازی به عنوان ابزاری برای کسب منابع برای حمایت از پیشرفت آنها  «پاداش های شغلی/ شهرت» استفاده می­کنند. در مقابل کسانی که هنجارهای کارآفرینانه را از نزدیک می­شناسند، در تحقیق تجاری کاربردی، انگیزه­های درونی مربوط به استقلال و «رضایت درونی» دارند ولی ممکن است به وسیله «پاداش های مالی» نیز ترغیب شوند. این تحقیق به برتری خود انگیختگی دانشمندان تأکید می­کند و یک توضیح کامل از رفتار تجاری آنها را ارائه می­کند که به در نظر گرفتن ترکیب وسیع­تری از انگیز­ها نیاز دارد و شامل جنبه­های عاطفی و اجتماعی انگیزه درونی می­شود و سیاست برای تشویق اشتغال تجاری باید بر مبنای انگیزه­های شهرت و درونی باشد و نه صرفاً انگیزه­های مالی.

آیا نشر مشترک صنعت و دانشگاه به ارتقاء فعالیت تجاری سازی فناوری دانشگاه منتج می­گردد؟

براساس استدلال اتزکویتز و همکاران دانشگاه­های دنیا نقش اصلی آموزشی و علمی خود را به شکل فزآینده تغییر می­دهند و به مدل پیچیده­تر دانشگاه کارآفرین تبدیل می­گردند که دانش را تجاری سازی نموده و به صورت فعال در اقتصاد محلی و منطقه­ای موجبات ایجاد بنگاه­های اقتصادی خصوصی را فراهم می­نمایند .از آنجایی که دانشگاه­های آمریکا در سال­های 1980 و 1990 استراتژی­های حق اختراع و جواز را مورد تأکید قرار داده­اند موجب می­گردد تا دانشگاه­هایی چون دانشگاه برکلی کالیفرنیا و استانفورد در حال حاضر بیشتر توجه خود را بر رابطه تحقیقات با صنعت معطوف داشته باشند تا استراتژی­های خود را درباره شکل­های مختلف انتقال فناوری، تکامل بخشند . به دلایلی انتظار می­رود همکار­یهای تحقیق و توسعه تأثیر مثبتی بر خروجی تجاری سازی فناوری دانشگاه داشته باشند. مدل تیجسون از مراحل اولیه تغییر شکل دانشگاه به صورت دانشگاه کارآفرین متشکل از سه مرحله است.

  • در مرحله اول دانشگاه بیشتر نسبت به تجاری سازی آگاه می­گردد.
  • در فاز دوم فرصت­های تجاری سازی شناسایی می­گردند و
  • در فاز سوم فرصت­های تجاری سازی از طریق حق ثبت اختراع و یا تحقیق مشترک دانشگاه و صنعت توسعه می­یابند.

به این نکته باید توجه داشت که دانشگاه­ها وقتی که کارآفرین می­گردند یک فرآیند واقعی را تجربه می­کنند که این فرآیند صرفاً دارای یک رابطه خطی نیست بلکه تکرار و همپوشانی سه مرحله­ای است، مدل تیجسن یک چارچوب مفید برای تفهیم یک فرآیند نیست. تعاملات دانشگاه و صنعت، از جمله تحقیق مشترک به فاز دوم مربوط می­شوند، این تعاملات دارای نیروی بالقوه فرآیندهای تجاری سازی در فاز سوم هستند: اگر فرض بر این باشد که مشارکت دانشگاه­ها با صنعت در امور تحقیقاتی می­تواند جذاب باشد این یک فرض منطقی است و بیشتر احتمال می­رود تا خودشان فرهنگ تحقیق تجارت گرا را ارتقاء دهند که سرانجام موجب ترغیب فعالیت­های کارآفرینی آنان می­گردد. پس به تبعیت از این مدل وقتی که دانشگاه بیشتر درگیر همکاری تحقیقاتی با بخش خصوصی می­گردد، می­توان انتظار داشت که خروجی تجاری سازی آن افزایش یابد. به طور کلی همکاری صنعت و دانشگاه، تحقیقات کاربردی و نتایج هدفمند بیشتری را شامل می­گردد.دی گریگوریو و شَین استدلالشان این است که چون تحقیق مبتنی بر سرمایه صنعت ریسک کمتری دارد و مشکلات مربوط به عدم توازن اطلاعاتی آن از تحقیق مبنا کمتر است، در نتیجه تجاری سازی آن آسان­تر است.

دلیل دوم به ارتباط محققان صنعتی و دانشگاه مربوط می­گردد. تعامل با صنعت این فرصت را برای هیئت­های علمی دانشگاهها فراهم می­کند تا با شبکه­های بخش صنعت ارتباط برقرار نمایند و به آسانی اختراعات خود را تجاری سازی نمایند. همچنین تحقیقات دیگری نشاندهندۀ این واقعیت­اند که در سطح سازمانی سرمایه گذاری صنعت برای تحقیق دانشگاه می تواند تأثیر معناداری بر حق اختراع  و نشر مشترک داشته باشد . وینیگ و ریجسبرگن برحسب کمیت نشریات دریافتند که در آمریکا خروجی نشردانشگاهها بشکل مثبت ومعنی داری به کیفیت خدمات مرتبط است. گرندی و گریمالدیدریافتند که برتری علمی شامل معیار کمیت نشر می گردد و به شکل مثبت به پیش بینی موفقیت انتقال علم ارتباط دارد. آدامز  و همکاران دریافتند که همکاری تحقیق دانشگاه و صنعت (علی الخصوص در مراکز تحقیقاتی دانشگاه و صنعت) موجبات افزایش ثبت اختراع را برای شرکت­ها فراهم می­کنند. تحقیقات وونگ و همکاران ایشان، نشان می­دهد که این افزایش تجاری سازی فناوری فقط به تجاری سازی شرکت منتج نمی­گردد بلکه به تجاری سازی دانشگاه نیز منجر می­گردد.

مطالعه تطبیقی انتقال تکنولوژی دانشگاهی به صنعت در آلمان و چین

انتقال تکنولوژی در دانشگاهها معمولاً  از طریق سیستم ملی تحقیق و توسعه انجام می­شود. دانشگاه­ها بخش بسیار مهمی از این سیستم را به خود اختصاص می­دهند. سیستم تحقیق و توسعه در آلمان شامل مجموعه گسترده­ای از نهادهای تحقیقاتی دولتی و نیمه دولتی است که ارتباط کلی را میان واحد تحقیق و توسعه در این صنایع به وجود آورده و از طرفی نیز آنها را در ارتباط با دانشگاه­هایی قرار می­دهند که از طریق سازمان­های بسیاری محاط شده­اند. بودجه ریزی تحقیق و توسعه در دانشگاه­ها در آلمان شامل بودجه اصلی و خارجی است. بودجه اصلی از طریق دولت و به صورت سهم اصلی برای دانشگاه در نظر گرفته می­شود و بودجه خارجی نیز نوعی بودجه بدست آمده از سوی آژانس­های نیمه دولتی، وزارتخانه­ها، صنایع و … است که بخشی از بودجه تحقیق و توسعه را به خود اختصاص می­دهد. اتحادیه اروپا مهمترین سازمان بین­المللی است که فعالیت­های تحقیق و توسعه را در آلمان حمایت می­کند این بخش شامل بیش از 80% از کل بودجه بین­المللی در نظر گرفته در میان دانشگاه­های این کشور است .تمامی تحقیقات اجرایی در کشور چین از بودجه تحقیق و توسعه استفاده می­کنند سه نوع کلی از برنامه­های مشارکتی در این میان وجود دارد که شامل موارد زیر است:

  •  پروژه­های مشترک تحقیق و توسعه
  •  برنامۀ مهندسی با بودجه مشترک
  • کارگاه­های کاری که بعد از دوره دکترا از آنها استفاده می­شود

منبع 

نورسینا ، مهدی (1392) ، میزان تأثیر مؤلفه­های مدیریت آموزش عالی بر همکاری­های دانشگاه ، رسالۀ دکتری ، مدیریت آموزش عالی ، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0