<span itemprop="name">پرسشنامه توسعه منابع انسانی شای و همکاران</span>

پرسشنامه توسعه منابع انسانی: يكي از وظايف و فرايندهاي اصلي در چرخه ي منابع انساني، توسعه ي منابع انسانی است. به  مسايلي چون ايجاد يك سازمان پويا و فرصتهاي آموزش و پرورش و ياد گيري كاركنان به منظور بهبود عملكرد سازماني، گروهي و فردي مي پردازد.در يك تعريف تقريباً جامع، توسعه ي منابع انسانی را مي توان فرايند توسعه و برانگيختن تخصصهاي انساني از طريق توسعه ي سازماني و آموزش كاركنان و توسعه به منظور عملكرد  تعريف كرد، يا در تعريف ديگر، توسعه ي منابع انساني را مي توان فرايند يا فعاليتي كوتاه مدت يا بلند مدت به منظور توسعه دانش، تخصص، بهره وري و رضايت كاري در سطوح مختلف فردي،  تيمي، سازماني يا ملي ناميد(مک لین، 2006).

آموزش : آموزش کارکنان یک تجربه یادگیری می باشد که به دنبال تغییر نسبتا دائمی رفتار کارکنان در شغل شان است. بنابراین آموزش شامل تغییر مهارت ها ، دانش ، نگرش ها یا رفتار می باشد.این مسئله به معنای تغییر دانش ، نحوه کار کارکنان و نگرش آنها به شغل، همکاران،مدیران و سازمان می باشد(رابینز و دیسنزو ،2005). آموزش کارکنان کوششی مداوم و برنامه ریزی شده ای برای افزایش توانایی های کارکنان و بهبود سطح عملکرد و شایستگی آنان است و مهم ترین فعالیت بهسازی و بالنده سازی منابع انسانی محسوب می شود(عباسپور ،1387).توسعه شایستگی : توسعه شایستگی شامل برنامه هایی مانند مربی گری ، مدیریت کاراهه و توسعه مهارت های مدیریتی است که باعث می شود کارکنان احساس نمایند به آنها به عنوان یک مزیت رقابتی توجه می شود سازمان سعی دارد با کارکنان یک رابطه بلند مدت داشته باشد (عباسپور ، 1387). توسعه شایستگی های کار کنان می تواند احساس اطمینان، قابلیت به کارگیری بیشتر و وفاداری به مدیریت را در کارکنان ایجاد نماید. شکل گیری این احساس می تواند در یک مبادله اجتماعی در افزایش اعتماد کارکنان به مدیران تاثیر گذار باشد.

تبادل اطلاعات : تبادل و تسهیم اطلاعات شامل در اختیار گذاردن اطلاعات مهم و ضروری در مورد سازمان به منظور تصمیم گیری و عملکرد اثر بخش کارمند می باشد. بر اساس پژوهش های راندلف (1995) و نیز وتن و کمرون (1998) تبادل و تسهیم اطلاعات سازمان، سطح اعتماد کارکنان به مدیران را افزایش خواهد داد. در فرآیند تبادل اطلاعات مدیران کارکنانشان را در دستیابی به دانش عمومی و دانش ویزه شرکت یاری می رسانند که تمایل آنها را به سرمایه گذاری در کارکنانشان نشان می دهد(شای و همکاران، 2004). توانمند سازی : واژه انگلیسی “Empower” در فرهنگ فشرده آکسفورد ” قدرت مند شدن، مجوز دادن، قدرت بخشیدن و توانا شدن ” معنا شده است. تعاریف گوناگونی از توانمند سازی اراءه شده است. برخی آنرا مترادف با قدرت، غنی سازی شغل ، مشارکت کارکنان و تفویض اختیار می دانند و برخی آنرا متمایز از آنها ارزیابی می کنند(ابطحی و عابسی ،1386).

مشخصات

پرسشنامه توسعه منابع انسانی: پرسشنامه توسعه منابع انسانی توسط شای و همکاران  (2004) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 28 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه چهار بعد آموزش کارکنان، توسعه شایستگی ها، تسهیم اطلاعات و توانمندسازی را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط اسماعیل زاده(1392) اعتباریابی شده است.

تعداد صفحات:  9صفحه فایل WORD

تعداد گویه ها: 28گویه

تفکیک ابعاد: دارد
شیوه نمره گذاری: دارد

روایی در مطالعات مختلف داخلی : دارد
پایایی در مطالعات مختلف داخلی :  دارد

تعاریف نظری و عملیاتی: دارد

منابع: دارد

در صورت بروز هر گونه مشکل می توانید در هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز با تیم پشتیبانی بوبوک از طریق راه های ارتباطی زیر ارتباط برقرار کنید.

Site: www.bobook.ir

Phone number: 09194448186 – 09059793565

Telegram number: 09059793564

Email: bobook.team@gmail.com

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0