<span itemprop="name">پرسشنامه مشارکت کارکنان در مدیریت دانش کالکارنی و همکاران</span>

مشارکت کارکنان در مدیریت دانش: مشارکت کارکنان در مدیریت دانش حدی از ادراک فرد در سازمان از مدیریت دانش که باعث شود در فعالیت های مربوط به مدیریت دانش سازمان مشارکت کنند(کولکارنی و همکاران، 2007 ). ﻣﻔﻬوم مشارکت را از یک دیدگاه می توان اینگونه تعریف کرد:  مشارکت عبارتست از  مجموعه گردش کاری و عملیاتی که تمام کارکنان یک سازمان را در روند تصمیم گیری های مربوط به آن سازمان دخالت داده شده و شریک می سازد. تاکید ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ در مدیریت دانش ، همکاری ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﺍﻧﻪ و داوطلبانه عموم افراد سازمان در ذخیره سازی دانش، به کارگیری دانش و اشتراک گذاری آن در سطح سازمان ﺍﺳﺖ و از ﺍﻳﺪﻩ ﻫﺎ ، نظرات و ابتکارهای آنها در حل مشکلات و مسائل سازمان استفاده می شود(فاون چانگ و ین جانگ،2011).

پرسشنامه مشارکت کارکنان در مدیریت دانش: پرسشنامه مشارکت کارکنان در مدیریت دانش توسط کالکارنی و همکاران (2007) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 21 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه چهار بعد فراگیری دانش، ذخیره سازی دانش، کاربرد دانش و به اشتراک گذاشتن دانش را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط نوشاد(1393) اعتباریابی شده است.

تعداد صفحات:  9صفحه فایل WORD

تعداد گویه ها: 21گویه

تفکیک ابعاد: دارد
شیوه نمره گذاری: دارد

روایی در مطالعات مختلف داخلی و خارجی: دارد
پایایی در مطالعات مختلف داخلی و خارجی:  دارد

تعاریف نظری و عملیاتی: دارد

منابع: دارد

در صورت بروز هر گونه مشکل می توانید در هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز با تیم پشتیبانی بوبوک از طریق راه های ارتباطی زیر ارتباط برقرار کنید.

Site: www.bobook.ir

Phone number: 09194448186 – 09059793565

Telegram number: 09059793564

Email: bobook.team@gmail.com

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0