هويت در طول چرخه عمر

احساس هويت درنوجواني، آغاز نمي شود ودرنوجواني هم خاتمه نمي يابد. به اعتقاد اريكسون هويت نهايي از همان دوران اوليه كودكي با ايجاد احساس اعتماد يا عدم اعتماد نسبت به افراد و جهان پيرامون كودك شكل مي گيرد و رشد هويت هميشه درنوجواني خاتمه نمي يابد. هرچند كه رشد هويت فرايندي است كه در طول عمر ادامه دارد ولي جستجو براي به دست آوردن هويت بخصوص در دوران نوجواني بيشتر مطرح است. شايد به اين دليل كه نوجوان هر روز تغييري در خود احساس مي كند.

رسيدن به حس هويت قوي تا حدودي به مهارتهاي شناختي نيز بستگي دارد. نوجوان بايد بتواند از خودش تصويري انتزاعي داشته باشد. توانايي در تفكر انتزاعي و تفكر فرضي وتوانايي در داشتن چشم اندازي در آينده به نوجوان دريافتن هويت فردي كمك مي كند . درعين حال، اين نوع تفكر كار جستجو را براي نوجوان دشوارتر مي كند زيرا امكان انتخاب براي او بيشتر مي شود.

تثبيت هويت

بهر حال، محتواي هويت فرد هر چه باشد، تثبيت آن عموما در سنين جواني رخ مي دهد. تحقيقات فرانك وهمكاران ، حاكي از انسجام خود درفاصله سنين  24- 28 سالگي است. در اين دوره معمولاً استقلال كامل از والدين و تصميم گيري شخصي و قبول مسئوليت زندگي حاصل مي شود. توانايي جوانان براي در نظر گرفتن تمام جوانب مسائل و يافتن دانش نسبتاً وسيع درباره هنجارهاي اخلاقي و اجتماعي و آگاهي از ضرورت يكپارچه بودن شخصيت بزرگسالي زمينه هاي لازم را براي آنان فراهم مي آورد تا به تثبيت هويت و انسجام خود برسند  .

نيوگارتن،  خاطر نشان مي سازد، افراد از سن ميانسالي تا آخرين سال هاي زندگي  جنبه هاي  اجتماعي هويت پايدار مي مانند و گرايش به تحكيم ويژگي هاي شخصي خويش دارند.

منبع

ترابی،زهرا(1399)، سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان،پایان نامه کارشناسی ارشد، روانشناسی عمومی،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0