نظریه هایی درمورد برون سپاری

 •  برون سپاري از تركيب دو واژه «Outside» و «Resourcing» تشكيل شده و به طور كلي به كالاها و خدمات ارائه شده توسط سازمان‌هاي بيروني اشاره دارد .
 • ترتيباتي كه در آن يك واحد دولتي با يك ارائه‌دهنده بيروني خدمت براي يك دوره مستمر، براي ارائه خدمات مشخصي كه هزينه آن توسط واحد پرداخت مي‌شود، قرارداد مي‌بندد.»

اسمیت می‌گوید: انسان موجودی عقلانی است؛ چون عقل دارد، به سمت اقتصاد می‌رود و نیازی به دولت ندارد و اگر هم دولت به وجود بیاید، چون سود است، دولتی تشکیل می‌شود تا نیازی بر طرف شود. برون سپاری می تواند به عنوان یک عنصر مهمی باشد که به توسعه سازمان و کسب مزیت رقابتی کمک می‌کند. برون سپاری در اکثر سازمان ها با فعالیت‌های غیر محوری و کاهش هزینه‌ها جدایی ناپذیرند. سازمان ها به طور فزاینده از برون سپاری برای بدست آوردن موفقیت در مهارت‌های رقابتی و بهبود سطوح خدمات و افزایش توانایی‌هایشان برای پاسخگویی به تغییرات کسب و کار استفاده می‌کنند.

بارنی و همکارانش بیان می کنند که افزایش برون سپاری در حال پایان یافتن و برگشتن به درون سپاری یا باز برون سپاری می‌باشد. حتی در مواردی شرط لازم برای خروج سریع از حالت برون سپاری وجود دارد و اغلب نیازی به شرط کافی را ذکر نکرده‌اند. به عقیده آریسمندز زمانی که شرکتی بهبود کار، افزایش بهره وری، افزایش کیفیت، افزایش سرعت انجام کار و آمادگی در برابر تغییرات را در نظر داشته باشد، برون سپاری به عنوان راه حلی که این نتایج را به دست می‌دهد، پیشنهاد می‌شود. اما برون سپاری همیشه اقدام درستی برای سازمان نیست و موفقیت آن به فعالیت های حوزه کاری و اندازه و شرایط سازمانی بستگی دارد. دیریون معتقد است که اگر سازمان‌ها به هنگام برون سپاری دقت لازم را نداشته باشند، سازمانها با انتخاب استراتژی نا مناسب و اجرای ناقص برون سپاری مواجه خواهند شد و باعث می شود که 20 الی 25 درصد روابط برون سپاری در دوره 2 ساله و 50 درصد روابط برون سپاری در دوره 5 ساله و 70 درصد روابط برون سپاری در دوره های طولانی‌تر با شکست مواجه شوند .

مک ایور بیان میکند برون سپاری موفق شامل تجزیه و تحلیل ابعاد کلیدی و بررسی توانایی های مربوطه در فرآیندها و همکاری فرآیندها برای مزیت رقابتی و داشتن توان بالقوه برای استفاده از فرصت‌های برون سپاری می شود. وی معتقد است برخی سازمانها در بهره‌گیری از فرصت‌های برون سپاری با شکست روبرو می‌شوند، این سازمان‌ها برون سپاری را به منظور کاهش هزینه انجام می‌دهند، بجای اینکه تاثیرات برون سپاری بر قابلیت های سازمان در طولانی مدت را در نظر بگیرند تحقیقات نشان می‌دهد که افزایش برون سپاری می‌تواند منجر به کاهش هزینه ها شود و نیاز به سرمایه‌گذاری در زمینه تسهیلات، تجهیزات و نیروی انسانی را پایین بیاورد. از سوی دیگر شواهدی نیز حاکی از این است که افزایش برون سپاری می تواند نوآوری و کنترل بر روی کارها را کاهش دهد.  بنابراین تصمیم گیری برای برون سپاری از جمله مسائلی است که باید کلیه ملاحظات سازمانی، موارد پیش نیازی، شرایط آمادگی سازمان ، مراحل بکارگیری ، مدیریت و کنترل فرآیند در مورد آن در کانون توجه قرار گیرد .

از آنجا که دستگاه‌های اجرایی اهمیت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت را فدای اقدامات اجرایی نموده‌اند و با خظاهای به وجود آمده، باعث اتلاف منابع شده و از عرصه رقابت و پیشرفت دور مانده‌اند. لذا طی چند دهه اخیر یکی از روش‌های بکار رفته در عرصه‌ها، استراتژی تامین منابع از خارج سازمان (برون‌سپاری) می‌باشد، که مکانیسم جدیدی از کاهش حضور دولت و افزایش حضور مردم در عرصه‌های اجتماعی همراه با افزایش رقابت و در نتیجه افزایش پشتکار و خلاقیت است .

مالیات بر درآمد

مالیات بردرآمد نوعی مالیات است که توسط دولت برافرادواشخاص اعمال می‌شود و بسته به درآمدوعوایدپرداخت کننده مالیات متغیر است.عموما “مقدار این نوع مالیات برابر درصدی از درآمد قابل مالیات گیری است. نرخ مالیات باافزایش درآمد قابل مالیات‌گیری زیاد می‌شود. نرخ‌های مالیات ممکن است بسته به نوع یا خصوصیات مالیات پردازنده متغیر باشد.به استناد ماده ۹۳ قانون ماليات‌هاى مستقيم درآمدى که شخص حقيقى از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذکور در ساير فصل‌هاى اين قانون در ايران تحصیل کند پس از کسر معافيت‌هاى مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل مى‌باشند.

مودیان مالیاتی

مودی در لغت یعنی پردازنده و ادا کننده و مودیان مالیاتی اشخاصی  هستند که به موجب قانون مکلف به پرداخت  مالیات هستند و مودیان مشاغل خودرو نیزبر اساس قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و اصلاحیه‌های بعدی آن جزء بند ج ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند که در این تحقیق دریافت کنندگان خدمات مالیاتی از دفاتر پیشخوان دولت می‌باشند.

سازمان امورمالياتي

گسترش دامنه خدمات مورد انتظار از سازمانها از یکسو و تعریف بازه‌های جدید فعالیت، لزوم تطبیق سازمانهای محلی با شرایط موجود بیش از پیش نمایان گشته است.از سوی دیگر ظهور تئوری‌های جدید در حوزه مدیریت و به خصوص مدیریت دولتی بایستگی همگامی ساختاری سازمانهای محلی با تئوری‌ها و بکارگیری ابزارهای منتج از آن را مورد توجه قرار می‌دهد.این امر سازمانهای محلی را امروزه در بخش خدمات عمومی به ارائه خدمات از طریق بخش خصوصی به جای ارائه مستقیم و پی‌ریزی مدیریتی بر مبنای قرارداد تشویق نموده است.در حوزه رفع نیازهای عمومی سازمان نیز ایجاد شبکه‌های میان سازمانی و مبتنی بر همکاری یا برون سپاری از اهمیت بالایی برخوردار گشته‌است.در این بین سازمان‌ها به برون سپاری به عنوان عاملی مهم در دستیابی به منافع مورد انتظار سازمان توجه ویژه‌ای دارند، که این امر لزوم مطالعه ساختکار پایه‌گذاری روابط برون سپاری را پر اهمیت می‌سازد.  

ماليات به عنوان يكي از مهم ترين منابع درآمدي دولت همواره در برنامه هاي توسعه كشور، جايگاه ويژهاي داشته است. طرح جامع مالياتي يكي از ضرورتهاي اصلاح نظام مالياتي در قانون برنامه سوم توسعه پيش بيني شد. اين طرح با هدف تهيه زيرساختي مناسب و ضروري به منظور گردآوري اطلاعات، يكپارچه كردن شبكه اطلاعاتي، بهنگام شدن اطلاعات مالياتي، جلوگيري از فساد مأموران و كارگزاران مالياتي، حل تناقضات مربوط به احكام، سرعت گردش اطلاعات و تسهيل روش خود اظهاري پي ريزي شده است . مأموريت اصلي سازمان امور مالياتي كشور (كه از اين به بعد به آن سازمان گفته ميشود)، انجام عمليات اداري تمامي امور مالياتي و اجراي قوانين و آيين نامه هاي مربوط است. اهداف راهبردي نظام مالياتي در اجراي طرح جامع مالياتي عبارتند از:

 • افزايش ميزان رضايتمندي صاحبان منافع با مهندسي مجدد فرآيندهاي سازمان؛
 • اجراي آسان، سريع، دقيق، يكپار چه و گسترده امور مالياتي در جهت افزايش رضايت، اعتماد و
 • تكريم مؤديان در چارچوب قانون؛
 • اجرايي كردن سيستم هاي نوين در سازمان؛
 • رفع نيازهاي سازمان در قالب دولت الكترونيكي كه از طريق همراهي با تحولات نوين فناوري
 • اطلاعات، بهبود كارايي خدمات مراجعان، حسابداري مالياتي، مميزي و تمكين مؤديان به كمك آن تأكيد و تضمين مي‌شود؛
 • افزايش درآمدهاي( خالص) مالياتي؛
 • ثبت فعاليتهاي اقتصادي مهم نقش آفرينان اقتصادي از طريق ايجاد شبكه اي يكپارچه از معاملات مهم در سراسركشور؛
 • افزايش منابع مالياتي و بازنگري ضرايب و معافيت هاي مالياتي؛
 • كاهش هزينه هاي اجرايي دواير مالياتي؛ افزايش تمكين داوطلبانه از طريق تسهيل رابطه مؤديان با سازمان و كاهش هزينه هاي وصول.

دفاتر پیشخوان دولت:

یکی از اهداف مهم ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی، کاستن حجم دولت و واگذاری مسئولیت‌ها به بخش‌های غیردولتی است. بر این اساس، نه تنها خصوصی‌سازی دارایی‌ها و املاک دولت، بلکه واگذاری مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و کاهش مداخله دولت در نظام رقابتی بازار آزاد از جمله اهداف مهم ابلاغیه این اصل از قانون اساسی بوده است. در همین راستا بخشی از فعالیتهای تصدی گری دولت به دفاتر پیشخوان دولت واگذار گردیده است.

دفاتر پیشخوان که وظایفشان ارائه بخشی از خدمات سازمان های دولتی در تمامی نقاط شهری وروستایی است، از این پس به نام”دفاتر پیشخوان خدمات دولت” شناخته می شود . دفاتر پیشخوان خدمات دولت با کار ویژه‌های بروکراتیک، اقتصادی و فرهنگی نقش بسزایی در تسهیل و تسریع خدمات عمومی دولت در قالب مراکز عمده‌ی خدماتی اعم از پست، پست‌بانک، مخابرات، خدمات ارتباطات وثبت احوال و بیمه و… ایفا می کنند.

منبع

 اکبری، رسول(1394)، کيفيت ارائه خدمات برون‌سپاری مالیات، پایان نامه کارشناسی ارشد، مديريت نيروي انساني، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0