سبک های دلبستگی و صمیمیت

میکولینسر و شاور، با مرور پژوهش‏های پیشین به این نتیجه رسیدند که افراد با سبک‏های دلبستگی متفاوت در رویداد‏های ارتباطی، هیجان‏های متفاوتی را تجربه می‏کنند، به طوری که افراد دلبسته ایمن نسبت به افراد نا‏ایمن، نیم‏رخ هیجانی تمایز یافته و متنوع‏تری را نشان داده‏اند.  دیگر پژوهش‏ها نیز حاکی از آن است که افراد با توجه به سبک دلبستگی خود به هیجان‏های متفاوتی سوگیری دارند و هیجان‏های یکسان را به گونه‏ای متفاوت تجربه می‏کنند، بر این اساس، پاسخ‏دهی و ابراز هیجانی افراد نیز بر حسب الگوی دلبستگی‏شان متفاوت است .  مهارت هاي هيجاني كه به عنوان توانايي تشخيص و ابراز هيجانات و همچنين توانايي همدلي با ديگران تعريف شده است. باعث افزايش صميميت و احساس امنيت شده انتقادپذيري را در فرد افزايش مي‏دهد و در حفظ و تداوم يك ارتباط صمیمی موفق ضروري است .

نتایج پژوهش میکولینسر و همکاران،  نشان می‏دهد که افراد با دلبستگی ایمن، واکنش‏های عاطفی مثبتی نسبت به رویداد‏های خنثی دارند و افراد با دلبستگی ناایمن، واکنش‏ عاطفی منفی نسبت به رویدادهای خنثی نشان می‏دهند.

ساسلو، دن‏لووسکی، آرولت و اهرمان، بیان می‏کنند که افراد با سبک دلبستگی اضطرابی به چهره‏های غمگین، گرایش بیشتری داشته در صورتی که این حالت در افرادی با سبک دلبستگی اجتنابی شدت کمتری دارد. سادیکج، ماسکوویتز و زورف، نیز بیان می‏کنند که بین رفتار مقبول شریک زندگی و عواطف منفی افراد رابطه معکوس وجود دارد که میزان عاطفه منفی در افراد با دلبستگی اضطرابی بالاتر است.

سیمپسون،در پژوهش اثرات دلبستگی بر روابط، 144 زن و شوهر را در یک بررسی طولی مورد پژوهش قرار داد و دریافت که دلبستگی ایمن نسبت به دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا، با احترام، تعهد و رضایتمندی بیشتر رابطه دارد و در افراد دارای دلبستگی ایمن، آشفتگی هیجانی کمتر است و آن‏ها و ارتباطات با کیفیت‏تری دارند.

كسيدي و شاور، در توجيه رابطه‏ي سبك دلبستگي و سلامت روان اشاره مي‏كنند كه پيامد فرآيند دلبستگي ايمن، ايجاد احساس ايمني در فرد است و پيامد دلبستگي‏هاي ناايمن، ايجاد ترس و وحشت در فرد می‏باشد.

دلبستگی ایمن با ویژگی‏های ارتباطی مثبت شامل صمیمیت و خرسندی، دلبستگی اجتنابی با سطوح پایین‏تری از صمیمیت و تعهد، دلبستگی دوسوگرا با شور و هیجان و دل‏مشغولی در مورد روابط توام با خرسندی کم، مرتبط است.

بپيلاك، آريندل و لوتيجن، در پژوهش خود بیان نمودند که تجربيات اوليه مراقبان بر کیفيت روابط بعدي (عاشقانه) افراد اثر مي‏گذارد. در این پژوهش نشان داده شد که که دلبستگی ایمن به طور مثبت و دلبستگی ناایمن به طور منفی با صمیمیت در رابطه عاشقانه کنونی ارتباط دارد. فرانت ، نیز یک ارتباط منفی بین کیفیت رابطه با مادر و مشکلات مرتبط با صمیمیت یافته است.

بشارت، در مطالعه‏ای نشان داد که زوج‏هایی که دلبستگی ایمن داشتند، وابستگی، اعتماد، تعهد و رضایت زناشویی بیشتر و زوج‏هایی که دارای سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا بودند مشکلات بیشتری در روابط زناشویی خود داشتند.

هازن و شاور ‏، ویژگی برجسته بزرگسالان دارای سبک دلبستگی اجتنابی، ترس از صمیمیت و نگرانی از رابطه دوستانه و افراد دارای سبک دلبستگی دوسوگرا را وسواس نسبت به صمیمیت و تلاش برای یکی شدن با دیگری بیان کرده‏اند.

افراد دارای سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا بیشتر از افراد دارای سبک دلبستگی ایمن در رابطه دوستانه و رمانتیک دچار ترس از صمیمیت می‏شوند. نتايج پژوهشی دیگر برای بررسی رابطه بين دلبستگي فرد بالغ و درماندگی روان‏شناختي در يك نمونه باليني و اجتماعي، مشخص كرد كه دلبستگي ايمن به طور مثبت و دلبستگي ناايمن به طور منفي با صميميت در رابطه عاشقانه كنوني ارتباط دارد. نتایج پژوهش بشارت ، نیز برای بررسی رابطه ترس از صمیمیت و رضایت زناشویی و نقش تعدیل‏کننده سبک‏های دلبستگی، نشان داد که سبک های دلبستگی می‏توانند رابطه بین ترس از صمیمیت و رضایت زناشویی را تعدیل کند.

منبع

بیروتی، سارا(1393) ،ترس از صمیمیت براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان ،پایان نامه کارشناسی ارشد،روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی شیراز

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

 

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0