جدول مورگان

یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه آماری جدول مورگان است. جدول مورگان توسط کرجسی و مورگان(1985) ارائه شده است و به ازای مقادیر مختلف از اندازه های جامعه با استفاده از فرمول کوکران نمونه را برآورد کرده اند. به این معنا که پژوهشگر هر یک از اعداد این جدول را در فرمول کوکران بگذارد همین حجم نمونه را مشاهده خواهد کرد.

در مواردي که واريانس جامعه يا در صد مورد نياز در اختيار نداشته باشيد مي توان از اين جدول براي برآورد حجم نمونه استفاده کرد اين جدول حداکثر تعداد نمونه را مي دهد و آگر با فرمول کوکران نيز محسبه کنيد حتما کمتر از بايد باشد.

در جدول نمونه گیری مورگان N به معنای جمعیت جامعه هدف تحقیق است و S به معنای تعداد افرادی که می بایست از این جامعه انتخاب بشوند. به طور مثال : برای تحقیق این مقاله با عنوان “تاثیر تکیه گاه های شغلی بر جامعه پذیری سازمانی”  در این تحقیق جامعه هدف ما N شامل کلیه کارکنان شرکت بوبوک می باشد، جامعه هدف ما 150 نفر خواهد بود. حال باید از طریق جدول نمونه گیری مورگان حجم نمونه را مشخص کنیم تا تحقیق ما از اعتبار کافی برخوردار باشد. که در این مثال S مساوی است با 108 نفر به این معنی که اگر قرار است پرسشنامه ای به نمونه داده شود، جمعیت نمونه باید 108 نفر یا کارمند باشد.

N

SNSNSNSNS
1010100802801628002602800338
1514110862901658502653000341
2019120923001699002693500346
2524130973201759502744000351
302814010334018110002784500351
353215010836018611002855000357
403616011338018112002916000361
454018011840019613002977000364
504419012342020114003028000367
554820012744020515003069000368
6052210132460210160031010000373
6556220136480214170031315000375
7059230140500217180031720000377
7563240144550225190032030000379
8066250148600234200032240000380
8570260152650242220032750000381
9073270155700248240033175000382
95762701597502562600335100000384

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0