تفاوت خلاقيت با نوآوري

 خلاقيت به طور عام يعني توانايي تركيب انديشه ها به شيوه هاي منحصر به فرد يا ايجاد ارتباطي غير معمول بين انديشه ها.يكي از موضوعاتي كه امروزه مورد توجه متخصصان تعليم تربيت است، چگونگي ارتباط بين انگيزش و ابعاد آن با خلاقيت است. خلاقيت به عنوان مسئله اي مهم براي افراد، نهادها و روي هم رفته، براي همه جوامع به دليل ارتباط آن با انعطاف پذيري و توليد بسيار مهم و اساسي است. كروگاگلياري ، بر اين باورند كه مهم ترين عامل در رشد و پيشرفت بشر در تمام زمينه ها نوآوري و خلاقيت است به همين دليل نوآوري عامل مهمي در تمامي سازمان ها در محيط پررقابت كنوني است.

در آموزش و پرورش، معلمان مدارس را يكي از مهم ترين عوامل خلاق در امر آموزش و پرورش مي دانند زيرا امر تدريس و يادگيري كه محور تمامي فعاليت هاي آموزشي و پرورشي است، به گونه اي عمده در مدرسه صورت مي گيرد . به همي دليل بررسي عوامل موثر بر خلاقيت و فعاليت در بين دبيران، اصلي جدايي ناپذير در مديريت هر نظام پويا است. ارزشيابي و آگاهي از عوامل موثر بر نظام خلاق؛ اثربخشي مدرسه، كاركنان و سازمان را افزايش مي دهد و از بي نظمي و از هم پاشيدگي آن جلوگيري مي‌كند. هم چنين، در شرايطي كه سياست گذاران و رهبران آموزشي دغدغه اي اطمينان از برآورده شدن اهداف تعليم و تربيت را دارند، اين اطمينان زماني امكان پذير است كه معلمان كارآمد و نوآور داشته باشيم.

  • نوآوري: فرآيند اخذ ايده خلاق و تبديل آن به محصول خدمات و روش هاي جديد عمليات است.
  • در معادله نوآوري-مفهوم: اشاره بر ايده اي است كه با توجه به چهارچوب مرجعي آن فرد، سازمان يك دانش انباشته شده جديد است.
  • اختراع: ايده جديد كه به حقيقت رسيده باشد.
  • انتفاع: حداكثر استفاده از يك اختراع دلالت دارد.

در مورد نوآوري و تغيير نيز تفاوت هايي وجود دارد. براي مثال تغيير مي تواند به بهبود رضايت شغلي يك فرد اطلاق شود در حالي كه نوآوري از اين رو تمام نوآوري ها مي توانند. نتيجه و تاثيري بيش از يك فرد را در بر مي گيرد و براي دپارتمان ايجاد كننده است لارسن،  يك تغيير باشند در حالي كه تمام تغييرها نوآوري نيستند. تغيير نتيجه فرآيند خلاقيت و نوآوري فرد است تغيير سازماني به عنوان اتخاذ يك فكر يا رفتار جديد به وسيله سازمان مشخص مي شود، اما نوآوري سازمان اتخاذ يك ايده يا رفتار است كه اولين سازماني كه اين ايده را معرفي مي كند به عنوان نوآور در نظريه براي نوع وضعيت سازمان، بازار و محيط كلي سازمان جديد است گرفته مي شود و سازماني كه كپي مي كند كه يك تغيير را اتخاذ نموده است .خلاقيت در سازمان رابطه خلاقيت، نوآوري و تغيير يك سازمان كه مشوق نوآوري است سازماني است كه ديدگاه هاي ناشناخته به مسائل يا راه حل هاي منحصر براي حل مسائل را ارتقاء مي دهد. نوآوري فرآيند كسب انديشه خلاق و تبديل به محصول و يك روش عملياتي مفيد است سه مجموعه از متغيرها وجود ندارد كه مي توانند نوآوري را ايجاد كنند. آن ها به ساختار سازماني-فرهنگ و توانايي منابع انساني مربوط مي شود.

سازمان هاي نوآور تجزيه كردن را تشويق مي كنند. آن ها هم به موفقيت ها و هم به شكست ها پاداش مي دهند. از اشتباهات تجربه كسب نموده و كار خود را در جهت بهبود عملكرد اصلاح مي كنند. در اين مقاله فرهنگ نوآور و منابع انساني كه تاثير ويژه اي بر بهبود عملكرد و بالا رفتن بهره وري دارند مورد نظر بوده و تاثير ، آموزش فعالانه و توسعه دانش اعضاي سازمان آن طور روز‌آمد باشد مورد تشويق قرار گرفته و پرورش خلاقيت مدنظر است. بنابراين سازمان نوآور امنيت شغلي در سطح عالي براي كاركنان خود فراهم مي آورند و به افراد جرات مي دهند كه تغيير پذير باشند زماني كه انديشه اي جديد تكامل مي يابد پيشتازان تغيير فعالانه و با شور و شوق انديشه انفعالي بخشيده و آن را حمايت نموده و بر مشكلات چيره مي شوند و اطمينان مي دهند كه نوآوري به مرحله اجرا درخواهد آمدوخلاقيت در مديريت ناهيد. از وظايف مديران پيدا نمودن و شناسايي ذهن هاي خلاق در سازمان و حمايت از آن و ايجاد امنيت در رضايت شغلي و انگيزش در اين كاركنان در جهت استفاده از افكارشان در سازمان است. ويژگي هاي زير راهنمايي جهت شناخت اين افراد است.

ويژگي هاي شخصيت خلاق

استقلال: فرد خلاق عقايد و انديشه هايش را وابسته به افكار ديگران نمي داند و افكار و كارهاي خودش از استقلال بالايي برخوردار است.

ريسك پذيري: فرد خلاق اهل خطر كردن است و ماجراجويي را دوست دارد، در برخورد با مسائل و مشكلات جرات بيشتري به خرج مي دهد و معمولا نگران شكست هاي احتمالي خود نيست.

كنجكاوي و علاقه به كارهاي پيچيده: از سطح ظاهري يك مسئله فراتر رفته و مو شكافي نموده و در حل مشكلات پيچيده انرژي صرف كند.

تحمل ابهام: براي فرد خلاق مواجه شدن با ابهامات يك مبارزه محسوب شده و نوعي لذت به دنبال دارد.

انعطاف پذيري: اگر او در جريان حل يك مسئله با پاسخي برخورد كند مسير فكري خود را به سهولت تغيير داده و آن موضوع را از زوايا و ابعاد ديگري بررسي نموده و افكار و راه حل هاي متنوع را به كار مي گيرد و همواره جايي براي تغيير و تحول باقي مي گذارد.

شوخ طبعي: فرد خلاق از ظرافت ديد و نكته سنجي زيادي برخوردار است و اغلب قادر است با اظهارنظرها بيان نكته ها و خلق موقعيت هاي جالب ديگران را به عهده دارد.

اعتماد به نفس بالا: نسبت به خود و توانمندي هايش آگاهي دارد و معتقد است كه ايده ها و نظراتش ارزشمند هستند.

ابتكار و تخيل قوي و حساسيت: ايده هاي او معمولا با ايده هاي ديگران بسيار متفاوت است و در مواردي كه ديگران به راحتي و روزمرگي از آن مي گذرند ذهن خيال پرداز قوي دارد.

زيبايي دوستي: فرد خلاق به آساني مجذوب زيبايي مي شود و نسبت به آن توجه و دقت زيادي مي كند و به فعاليت هاي هنري علاقه مند است اين مشكوك بودن و عدم اعتماد فرد خلاق معمولا ناشي از اغلب بسياري از قوانين رايج جامعه براي او جاي سوال باقي مي گذارند.

ترديد: علاقه دروني او به تغيير-اصلاح امور عادي و خلق ايده هاي بهتر است .

استيز: علاوه بر ويژگي هاي فوق موارد زير را نيز بر اين ويژگي ها مي افزايد. سلامت رواني و ادراكي-توانايي ايجاد تعداد زيادي ايده به طور سريع-دلگرمي و اميد به آينده-علاقه به سادگي و بي تكلفي در نوع لباس و جنبه هاي گوناگون زندگي-روحيه انتقادي-آرامش و آسودگي خيال-توانايي برقراري ارتباط عميق و صميمانه-شهامت-قدرت-جلب حس اعتماد و اطمينان ديگران-مسئوليت پذيري و توانايي سازمان دادن به فعاليت هاي گوناگون و حساسيت به مسائل و مشكلات اجتماعي.

منبع

حصاری،مرتضی(1394)، رابطه انگيزش و خلاقيت با عملكرد شغلي دبيران،پایان نامه کارشناسی ارشد،روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاداسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0