ارزش استراتژیک تجاری

بکار گیری تجارت الکترونیکی اکنون یک گزینه اختیاری نیست، بلکه نوعی اجبار است و شرکت ها ناگزیر از به کارگیری آن هستند. بکارگیری تجارت الکترونیک تحت تاثیر عواملی قرار دارد که تاثیرات مثبت و یا منفی در تجارت الکترونیک دارند. سازمان هایی که از این ابزار نوین استفاده نکنند، از نظر راهبردی آسیب پذیر می گردند. یکی از انواع سازمانها، شرکتها یا صنایع کوچک می باشند که نقش عمده ای در اقتصاد کشورها دارند.در بکارگیری تجارت الکترونیک معمولا شرکت های بزرگ با موانع مالی و زیر ساختی کمتری روبرو هستند، در حالیکه شرکت های متوسط و کوچک عموما با محدودیت منابع و به ویژه منابع مالی در جهت بکارگیری این ابزار برخوردارند. الکترونیکی نه تنها برای کسب و کارهای بزرگ، همچنین در این دوره اقتصادی از زمان می تواند در رشد اقتصادی، ساختار اجتماعی، اشتغال، و همچنین توسعه منطقه ای و محلی شرکتهای کوچک نیز تاثیر مثبتی داشته باشد و آن ها را تبدیل به بخش مهمی از اقتصاد نماید. باحرکت به سمت جهانی شدن و تغییرات سریع تکنولوژیکی، اینترنت و تجارت الکترونیکی  می تواند فرصت های جدیدی را برای شرکت های کوچک و متوسط ایجاد نماید. هر سازماني که توجه لازم را به تجارت الکترونيک نداشته باشد در کوتاه مدت با کاهش سودآوري و در بلند مدت با احتمال حذف حيات خود روبرو مي­شود.به همين دليل برنامه ريزي در راستاي شناسایی سطح بلوغ  تجارت الکترونيک، يکي از اقدامات استراتژيک سازمانها مي باشد.

ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک، ارزش استراتژیک، حلقه اتصال ارزش با مزیت رقابتی و استراتژی است. استراتژی رویکردی است که شرکت را به منظور بهترین پاسخگویی به عوامل محیطی مانند فرصت ها و تهدیدها هدایت می کند. حاصل این رویکرد، خلق مزیت رقابتی برای شرکت است. مزیت رقابتی عاملی است، که سبب ترجیح شرکت بر رقیب توسط مشتری می شود و این امر صرفا از طریق خلق ارزش بیشتر از رقیب برای مشتریان قابل تحقق است.

پشتیبانی شرکت: پشتیبانی شرکت، پشتیبانی موثر عملیات از طریق سیستم های اطلاعاتی است، که در کوتاه مدت سودآوری و در بلند مدت بقاء و رشد شرکت را تضمین می کند، زیرا با ایجاد مزیت رقابتی پایدار(کاهش هزینه های عملیاتی، بهبود خدمات مشتری، تنوع کانال های توزیع و دستیابی به قیمت برتر) منجر به عملکرد برتر پایدار(حفظ سهم بازار، افزایش سهم بازار و دستیابی به رهبری بازار) می شود.

بهره وری مدیریتی: بهره وری مدیریتی، اثربخشی و کارایی را برای مدیران به واسطه استفاده بهینه از منابع در چهارچوب یک نظام ارزشی مورد قبول به همراه دارد و نشان دهنده کارایی تولید و ارائه خدمات است. بالا بودن بهره وری شرکت موجب برتری آن بر رقبایش می گردد. بهره وری به شدت به فن آوری وابسته است و موجب کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری می شود.هدف از بهبود بهره وري مدیریت عبارتست از به حداكثر رسانيدن استفاده از منابع نيروي انساني، تسهيلات و غيره به طريقه علمي و با كاهش هزينه هاي توليد، گسترش بازارها، افزايش اشتغال و كوشش براي افزايش دستمزدهاي واقعي و بهبود معيارهاي زندگي آنگونه كه به  نفع كاركنان، مديران  و مصرف كنندگان باشد.

کمک به تصمیمات: کمک به تصمیمات، بهبود تصمیم گیری مدیران از طریق دسترسی به داده های به هنگام بازار است، که موجب تخصیص مناسب منابع، زمان پاسخگویی مطلوب، کاهش هزینه و افزایش مشتریان می شود، زیرا اگر شرکتی بخواهد، تا بداند، که بهترین محصول کدام است و سودمندترین و مفیدترین مشتریان چه کسانی هستند، باید به اطلاعات درست در زمان مناسب دسترسی داشته باشد.

منبع

محمدی، ریحانه(1396)، طراحی مدل ساختاری تأثیر ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک بر توسعه کارآفرینی سازمانی در یک واحد صنعتی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0