ابعاد سرمایه انسانی

 به طور کلی برخی از محققان 3 نوع مختلف از سرمایه انسانی را به صورت سرمایه انسانی خاص، سرمایه انسانی کلی و سرمایه انسانی واحد تجاری خاص مشخص می نمایند.علاوه بر این بکر خاطر نشان کرد که سرمایه انسانی به دو نوع خاص و عمومی تقسیم می شود. سرمایه انسانی عمومی به صورت مهارت و دانش کلی که به وظیفه یا شرکت خاصی تعلق ندارد تعریف می شود و معمولاً از طریق تجربیات کاری و تحصیلات حاصل می شود.

سرمایه انسانی عمومی دارای ویژگی قابل انتقال از طریق شغل، واحدهای تجاری و صنعت می باشد بر خلاف سرمایه انسانی عمومی، سرمایه انسانی خاص واحد تجاری/ وظیفه معمولاً از طریق تحصیلات، آموزش و تجربه کاری در یک دانش مخصوص به یک وظیفه یا واحد تجاری خاص به وجود می آید.همان گونه که توسط بکر خاطر نشان شده است، سرمایه انسانی خاص به ندرت قابل انتقال به سایر مشاغل، واحدهای تجاری و صنعت می باشد.

شولتز،1962 و بکردو تن از اقتصاد دانان معاصر هستند که تئوری سرمایه انسانی را از مراحل  کلاسیک و ابتدایی خود به حالت پیشرفته و تحلیلی امروزی ارائه نمودند آنها نشان داده اند که سرمایه انسانی نه تنها از تراکم  و انباشت آموزش بلکه از راههای بیشماری دیگر نیز به وجود می آید لیکن متداول ترین انواع سرمایه گذاری  در سرمایه انسانی ،موارد زیر به حساب می آید :

  • دبستان،راهنمایی؛دبیرستان،مدارس فنی و حرفه ای وتحصیلات عالی ؛
  • آموزش های قبل از مدرسه ؛
  • آموزش های بعد از دانشگاه و فارغ التحصیلی ؛
  • مهاجرت برای مشاغل ودرامدهای بالاتر ؛
  • مراقبت از تندرستی و بهداشت عمومی ؛
  • به دست آوردن اطلاعات کافی از عرضه وتقاضای کار وخدمات

سرمایه انسانی سرمایه ایی بادوام  است. لیکن زمان ارائه  خدمات این سرمایه محدود می باشد .سرمایه انسانی نیز نیاز به نگهداری و در صورت لزوم تعمیر ،ترمیم و تعویض دارد تا مانند سرمایه های مادی بیکار و یا مورد اتلاف قرار نگیرد این نوع سرمایه نیز چنان چه نتواند خود را با تغییرات تکنولوژیک تطبیق دهد قبل از استهلاک از دور یا رده خارج می شود.

عناصر هشتگانه ی سرمایه انسانی

فراد:اشاره به دانش مهارت ها ونگرش های افراد و شیوه ی تاثیر گذار مستقیم این عوامل بر عملکرد کلی سازمان دارد .

رهبری:رهبران عالی رتبه از طریق اعمال و پیام های خود حال و هوای فرهنگ سازمانی را تعیین میکنند.

مدیریت دانش :جریان اطلاعات و دانش و شیوه ی تاثیر گذاری آن بر کارایی و بهره وری سازمانی .

تصمیم گیری راهبردی : فرایند تاثیر گذاری نحوه ی اتخاذ تصمیمات سازمانی بر اثر سازمان بر جامعه.

مدیریت و ساختارهای سازمانی :عملیات روزمره را تحت تاثیر قرار می دهد .

سازماندهی سیستم ها:پاداش های مستقیم و غیر مستقیم که بر انگیزش کارکنان تاثیر می گذارد.

فرایند در مقابل اعمال / فعالیت ها:شیوه فرایند کار و جریان کار را که بر کیفیت و اثر بخشی عملیاتی اثر می گذارد کنترل می نماید .

اندازه گیری پیشرفت: سیستمی است که انتظارات فرد ،گروه و بخش را به منظور اطمینان یافتن دستیابی برای طرح کار سازمان نظارت می نماید .این امر بر توانایی رهبری ومدیریت برای حصول پاسخ گویی روشن اثر می گذارد.

منبع

شاهرویی، فرشته(1393)، رابطه سرمایه انسانی و توانمند سازی اعضا، پايان نامه كارشناسي ارشد، مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامي

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0