<span itemprop="name">پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافكوایست</span>

سازگاری شغلی: تركيب و مجموعه اي از عوامل رواني و غير رواني است.  سازگاری شغلی به عنوان يك فرايند پويا و مستمر از طريق يك كارگر كه به دنبال پيشرفت و نگهداري تطابق درون محيط كاري است تعريف كرده اند. اين سازگاری شغلی با گذشت زمان يا تصرف كاري در يك كار مشخص ميشود.(شهرابي فراهاني ، 1391). سازگاری شغلی براي ادامه اشتغال موفقيت آميز عامل مهمي به شمار مي رود. هر فردي انتظار دارد كه اشتغال به كار مورد نظر نهايت خشنودي و سلامت و اعتبار را براي فرد تامين مي كند و نيازهاي اوليه اش را نيز براورده سازد .

در زمينه سازگاری شغلی تعاريف گوناگوني ارائه شده است. مي توان گفت كه سازگاری شغلی عبارت است از حالت رواني فرد نسبت به شغل مورد نظر پس از اشتغال ، سازگاری شغلی تركيب و مجموعه ازعوامل رواني و عوامل غير رواني است . عوامل غير رواني همه ابزارها و ادوات كار را شامل مي شود كه توسط فرد شاغل به نوعي از آنها براي انجام كار مورد استفاده قرار مي گيرند . اما عامل رواني ويژگي هاي شخصي و تجربه هاي آموخته شده فرد در ارتباط با شغلش را شامل مي گردد ، مانند ارتباط متقابل با سايرين ، ديد مثبت به شغل، در آمد كافي و ارزش گذاري به كار كه باعث مي شوند فرد با شغلش سازگار شده ، بدان ادامه دهد(دمیری، 1393) .

مشخصات

پرسشنامه سازگاری شغلی: پرسشنامه سازگاری شغلی توسط دیویس و لافكوایست (1984) طراحی و اعتباریابی شده است، پرسشنامه شامل 36 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه هفت بعد ارزش پیشرفت، ارزش راحتی، ارزش پایگاه، ارزش نوع دوستی، ارزش ایمنی، ارزش خودمختاری و سبک سازگاری را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط شهرابی فراهانی (1391) اعتباریابی شده است.

تعداد صفحات:  10صفحه فایل WORD

تعداد گویه ها: 36گویه

تفکیک ابعاد: دارد
شیوه نمره گذاری: دارد

روایی در مطالعات مختلف داخلی : دارد
پایایی در مطالعات مختلف داخلی :  دارد

تعاریف نظری و عملیاتی: دارد

منابع: دارد

در صورت بروز هر گونه مشکل می توانید در هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز با تیم پشتیبانی بوبوک از طریق راه های ارتباطی زیر ارتباط برقرار کنید.

Site: www.bobook.ir

Phone number: 09194448186 – 09059793565

Telegram number: 09059793564

Email: bobook.team@gmail.com

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0