<span itemprop="name">پرسشنامه قابلیت های پویای سازمانی تز و همکاران</span>
قابلیت های پویای سازمانی:

قابلیت های پویای سازمانی آن توانایی در یک بنگاه که هدفمندانه منابع خود را به صورت اثربخشی مورد استفاده قرار دهد تا به وفاق با تغییرات محیط تجاری برسد(دهنوی، 1392). تئوری های جدید مدیریت استراتژیک پیشنهاد می دهند که یکی از دلایل اصلی تفاوت شرکتها در موفقیت آنها، مخصوصأ در محیط های پیچیده و آشفته رقابت جهانی، در توانایی آنها در گسترش قابلیت های پویا نهفته است. پژوهشگران بیان می کنند، قابلیت های پویای سازمانی، قابلیتی  است که امکان نوآوری و مانند آن را سریع تر یا بهتر فراهم میکند. و به عبارت دیگر آن ظرفیتی است از یک بنگاه که به صورت هدفمند، پایه ی منابع خود را خلق، گسترش و بهبود می دهد. هدف این قابلیت، تطبیق با تغییرات در محیط و بازار است و بنابراین با افزایش سرعت تغییرات محیطی، اهمیت و نقش قابلیت پویا بیشتر میشود.قابلیت پویا نوعی قابلیت سطح بالا است و برای توسعه و بازآفرینی قابلیتها و گسترش و تعمیق پایه منابع و قابلیتهای عادی بکار میرود(کاشانی، 1392).

مشخصات

پرسشنامه ی استاندارد قابلیت های پویای سازمانی: پرسشنامه مذکور بر پايه ی مدل تز و همکاران (1997) مي‌باشد كه از ابعاد شناسایی و جذب فرصتهای جدید، شکل دهی مجدد سرمایه های شناختی، قابلیت ها و سرمایه های تکمیلی، انتخاب شکلهای مناسب سازمان، موقعیت مناسب منابع، ایجاد روش قیمت گذاری مناسب تشكيل شده است. اين پرسشنامه توسط منیعی(1395) اعتباريابي شده است. این مقیاس از 27 گویه بسته پاسخ تشکیل شده است. هرکدام از گویه ها به صورت طیف لیکرت 5 درجه ای از خیلی کم (1)، کم (2)،  تا اندازه ای (3)، زیاد (4)، و خیلی زیاد (5) تنظیم شده است.

تعداد صفحات:  8صفحه فایل WORD

تعداد گویه ها: 27گویه

تفکیک ابعاد: دارد
شیوه نمره گذاری: دارد

روایی در مطالعات مختلف داخلی و خارجی: دارد
پایایی در مطالعات مختلف داخلی و خارجی:  دارد

تعاریف نظری و عملیاتی: دارد

منابع: دارد

در صورت بروز هر گونه مشکل می توانید در هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز با تیم پشتیبانی بوبوک از طریق راه های ارتباطی زیر ارتباط برقرار کنید.

Site: www.bobook.ir

Phone number: 09194448186 – 09059793565

Telegram number: 09059793564

Email: bobook.team@gmail.com

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0