<span itemprop="name">مشاوره به شيوه آدلري و بازسازي شناختي مبتني بر تمثيل</span>

مشاوره به شيوه آدلري و بازسازي شناختي مبتني بر تمثيل: مشاوره از نگاه آدلري ها يعني تغيير دادن رفتارهاي خود مخرب و حل مشكلات به شيوه موثرتر. مشاوره آدلري تغييردادن رفتار در درون شيوه زندگي است كه شامل يك فرآيند 4 مرحله اي: برقراري رابطه حسنه /آشكار ساختن هدفها و شيوه زندگي‌/ ايجاد بصيرت از طريق تعبير و تفسير/ بازآموزي و جهت گيري مجدد مراجعان است.

الف) بازسازي شناختي عبارتست از فرايند جايگزين كردن الگوهاي فكري ناسازگار با افكار و باورهاي سودمند(سلیمی، 1388).

ب)بازسازي شناختي مبتني بر تمثيل روشي است كه با استفاده از تمثيل و داستانهاي ادبي بومي و فرهنگي (كه اساسا نوعي بازنگري و بازسازي را در دل خود دارند) به تسهيل شناسايي و مواجه با خطاهاي فكري ، باورهاي غيرمنطقي، تحريف هاي شناختي و افكار خود آيند كمك مي كند(صاحبي،1387 ).

تمثيل: داستان و يا حكايت آموزشي است كه بصورت غيرمستقيم اما بسيار پرقدرت معناي متفاوتي را براي بازسازي تجارب و باورهاي غلط افراد ارائه مي کند(سلیمی، 1388).

مشخصات

مشاوره به شيوه آدلري و بازسازي شناختي مبتني بر تمثيل: برنامه مداخله اي كوتاه مدتي است كه بر اساس رويكرد  مشاوره آدلري تدوين شده و مطابق با (راهنماي پيوست) در گروه اجرا شد. برنامه مداخله اي كه بر اساس رويكرد اليس و بك و با استفاده از تمثيلات مرتبط با افكار و باورها غير منطقي تدوين شده  ومطابق با(  راهنماي پيوست) در گروه اجرا شد. این پروتکل مشاوره ای  در طی 12 جلسه گروهی 1 ساعته تشکیل شده. این برنامه به مدت یک الی  1 ماه در موقعیت اجرا می شود.

تعداد صفحات:  28صفحه فایل WORD

معرفی ابزار: دارد
شیوه اجرا: دارد

تعاریف نظری و عملیاتی: دارد

تعداد جلسات به تفکیک: به تفصیل وجود دارد

منابع: دارد

در صورت بروز هر گونه مشکل می توانید در هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز با تیم پشتیبانی بوبوک از طریق راه های ارتباطی زیر ارتباط برقرار کنید.

Site: www.bobook.ir

Phone number: 09194448186 – 09059793565

Telegram number: 09059793564

Email: bobook.team@gmail.com

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0