کارتیمی

کارتیمی

مفهوم نسبتا جدید که می تواند بیانگر تغییر تمرکز سازمان ها به سوی افراد باشد، مفهوم کار تیمی است. در واقع با توجه به ضرورت انطباق با تغییرات محیطی و اذعان به اینکه بسیاری از فعالیت­های پیچیده و تخصصی در سازما­ن­ها خارج از طاقت روال معمول و کار فردی است، باعث گردیده که سازمان­ها به مفهوم نسبتا جدیدی به نام کار تیمی روی آورند. بسیاری از فعالیت­های امروزی سازمان­ها در حدی از پیچیدگی و گسترده گی قرار دارند که افراد نمی توانند همچون گذشته با تکیه بر فعالیت­های فردی، به انجام موفق این امور در سازمان نائل گردند. لذا مدیران به تدریج به این نتیجه رسیده­اند که برای اجرای فعالیت­های پیچیده سازمان، نیازمند کارکنانی هستند که در قالب تیم­های چند نفره با تخصص­های مکمل، در جهت پیشبرد اهداف سازمان عمل کنند.

توسعه و گسترش سریع شبکه ارتباطی نظیر اینترنت به دنبال پدیده جهانی شدن باعث ایجاد تیم های کاری شده است. تیم های کاری یک بخش ضروری از جامعه و سازمان های امروزی محسوب می شوند. اصولا کار تیمی برای سازمان ها ایجاد وفاداری، نوآوری، انعطاف پذیری و کارائی را به ارمغان می آورد. اثرات کار تیمی هم در سطح سازمانی، هم در سطح گروهی و هم در سطح فردی مشهود است. از جمله این تاثیرات، تضمین کیفیت، تسریع امور، نوآوری، رفتار کارآمدتر، گسترش ظرفیت های کاری، توسعه شخصیت، توسعه حساسیت اجتماعی و . . . می باشد. در تعریف تیم کاری آمده است که گروهی نسبتاً پایدار است که اعضای آن هدف های مشترک دارند، به هم وابسته اند و به عنوان یک واحد کاری در برابر کل سازمان پاسخگو هستند.

پژوهشگران مختلف، ابعاد مختلفی را برای کارتیمی در نظر گرفته اند. برای مثال هوئگل و پاربوته (2007)، برای بررسی کیفیت کار تیمی، شش بعد ارتباطات، هماهنگی، تعادل کمک های اعضا، حمایت متقابل، تلاش و انسجام را مطرح نموده اند.  باکر و همکاران (2010)، برای مهارت های کار تیمی چهار بعد پایش وضعیت، حمایت متقابل، رهبری و ارتباطات را مطرح نموده اند. هوئگل و جیموندن (2001) برای بررسی کیفیت کار تیمی، شش بعد ارتباطات، هماهنگی، تعادل کمک های اعضا، حمایت متقابل، تلاش و انسجام را بررسی نموده اند. باکر و همکاران (2000) برای کار تیمی چهار بعد تصمیم گیری و برنامه ریزی گروهی، سازگاری و انعطاف پذیری، روابط بین فردی، و ارتباطات را در نظر گرفته اند. نهایتا باید گفت لنچیونی برای اندازه گیری کار تیمی چهار بعد تعهد، اعتماد، برخورد سازنده و هدفمندی را مطرح نموده است در این پژوهش بر مبنای دیدگاه لنچیونی و با توجه به مبانی نظری موجود، برای اندازه گیری کار تیمی  چهار بعد زیر مورد بررسی قرار می گیرد :

تعهد : منظور از تعهد، پایبند بودن به تصمیمات و برنامه ها است، به طوری که همه به وضوح در آن ها مشارکت کنند گویی که انگار آن تصمیم به اتفاق آراء گرفته شده است.

اعتماد: اطمینان و پشت گرمی اعضای تیم از حسن نیت همکاران و اعتقاد به اینکه در گروه نیازی به پائیدن دور و بر و حالت دفاعی به خود گرفتن نیست.

 برخورد سازنده : بحث های سازنده ای که در آن افراد در کوتاه ترین زمان به بهترین راه حل می رسند.

هدفمندی: حالتی است که در آن افراد، هدف ها و نصاب های تیمی را بر نیازهای فردی ترجیح می دهند.

منبع:

قلاوندی، حسن، سلطانزاده، وحید و کبیری، افشار(1393)، رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی با افزایش کار تیمی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه، جامعه شناسی کاربردی، 25(1): 111-120.

http://jas.ui.ac.ir/article_18336.html

Download Best WordPress Themes Free Download
Free Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
online free course
download xiomi firmware
Download Premium WordPress Themes Free
free download udemy course
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0