کارآفرینی دانشگاهی

 بررسی ظهور سرمایه گذاری در شرکتهای انشعابی دانشگاهی

مطالعات موجود تعدادی از ویژگی­های کلان موثر بر شرکت های انشعابی مانند مقررات دولتی، موقعیت جغرافیایی، منابع اولیه منجر به راههای مختلف برای توسعه شرکت­های زایشی یا انشعابی می­شود. تغییر سیاست و بودجه عمومی کافی در ابتدای فرآیند تجاری سازی برای بهتر شدن شرایط کارکنان دانشگاه و حمایت بیشتر از دانشگاه و ایجاد زیرساخت­های بهتر، از جمله وظایف دفاتر انتقال تکنولوژی است .

مقیاسی برای ارزیابی جهت­گیری کارآفرینی در دانشگاه­ها

کاهش بودجه دولت برای هر دانشجو، افزایش تقاضا برای پاسخگویی به نیازها و تمرکز  دولت بر تجاری سازی تحقیقات، از عواملی هستند که بسیاری از دانشگاههای دولتی را وادار کردند که به دنبال رویکردهای کارآفرینی خلاق­تر بروند تا در درآمد تنوع ایجاد کرده و هزینه­ها را پوشش دهند. تقاضا برای افزایش تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی حتی در درون بخش­های دانشگاهی بیشتر شده همچنین تلاش­های مشترکی بین دانشگاه، دولت و صنعت انجام شده که برای توسعه فناوری در اروپا و آمریکا حیاتی هستند. افزایش منافع عمومی دانشگاه­ها و کمک به جبران کسری بودجه دولت در این برنامه ها درنظر گرفته می­شود. این کسری بودجه اغلب از طریق به اشتراک گذاری درآمد با مخترعان و یا براساس حق امتیاز ثبت اختراع جبران می­شود.

از لحاظ تاریخی انتقال تکنولوژی توسط دانشگاه­های کانادا تقریباً به طور انحصاری از طریق حق امتیاز انحصاری و صدور مجوز نتایج تحقیقات دانشگاهی انجام شده است. با این حال اخیراً دانشگاه­ها نقش مستقیمی در بوجود آوردن سرمایه گذاری و ایجاد مراکز رشد تجاری و تشویق دانشگاه برای مشاوره داشته­اند. محققانی که با کاروران همکاری می­کنند به میزان قابل توجهی عملکرد پژوهشی برتری نسبت به پژوهشگرانی داشته­اند که در چنین همکاری­هایی شرکت نکرده­اند. برخی از دانشگاه­های کانادا این فعالیت­ها را با فعالیت­های آموزشی خود ترکیب کرده و به برنامه­های آموزشی کارآمدتری دست یافته­اند.

اما تحقیقات اندکی وجود دارد که به بررسی تفاوت­های فرهنگی بین بخش­های دانشگاه و تأثیر آنها بر فعالیت­های تجاری می­پردازد. تفاوت­های فرهنگی میان دانشگاه­ها و نهادهای تجاری نیز به عنوان عوامل موثر بر انتقال فناوری شناخته شده است. دانشمندان به برخورد فرهنگ­ها به عنوان حرکت خلّاقی از حوزه دانشگاهی به عرصه کارورزی اشاره می­کنند وضعیتی که در آن موسسات تجاری تمایل به حفاظت فناوری موجود دارند در حالیکه دانشمندان به دنبال مقدمه­ای برای فناوری جدید هستند. در حالیکه ساختارها عملکرد/ پاداش و سیاست­های دیگر می­توانند رفتارهای کارآفرینی در سطح دانشگاه را ترویج کنند و یا آنها را تضعیف سازند، تفسیر و اجرای آنها در دانشکده­ها و ادارات بطور قابل ملاحظه­ای با هم تفاوت دارد. در واقع بخش­های دانشگاه تأثیر قابل توجهی بر فرهنگ و فعالیت­های اعضای هیئت علمی خود دارند . همچنین ون بورگ و همکاران  توصیه می­کنند که دانشگاه­ها یک فرهنگ دانشگاهی بوجود می­آورند که از طریق ایجاد هنجارها و نمونه­هایی که رفتار کارآفرینی را تحریک می­کنند به تقویت کارآفرینی دانشگاهی بپردازند .

مدل ساختاری کارآفرینی دانشگاهی

امّا حسن و کرافورد  اخیراً یک دیدگاه کلی را ارائه داده­اند و معتقدند که مفهوم تحرک تحقیقات نشان دهنده یک تغییر مفهوم سنتی از مدیریت ]دانش[ به مفهوم جدیدی است که مردم را قادر می­سازد از پژوهش خود در هر جایی استفاده نمایند. این به معنای تغییر سیستم حمایت از خلق دانش و نوآوری در سطح فرد به سطح گروه، سازمان و یا جوامع است. این موضوع با جهت گیری ذینفعان خارج از آکادمی نسبت به آیتم­های موجود در این عامل و تا حدودی نسبت به همکاری با صنعت مطابقت دارد . بعد دوم که ما آن را (رسوم منحصر بفرد) نامیدیم، بر پژوهش، به خصوص به دنبال فرصت­های جدید و حصول اطمینان از اینکه تحقیقات مفید و کارآمد است، تمرکز دارد. با این حال این آیتم­ها نیز نشان می­دهد که انجام چنین کارهایی غیرمتعارف و یا خلاقانه است. آیتم­ها بطور مستقیم به منابع خطر (و یا آنچه که در معرض خطر است بعنوان مثال شهرت، منابع و یا پیشرفت حرفه­ای) اشاره نمی­کند. بنابراین در این پژوهش این عامل به جای «ریسک پذیری» «رسوم منحصر بفرد» نامیده شد. بسیاری از آیتم­ها نشان دهنده فعالیت­های غیرمتعارف و غیر مرسوم هستند بطور مثال جستجوی منابع مالی پژوهش و یا همکاری با متخصصان غیرعلمی.

همکاری با صنعت، بعد سوم است که به تعامل دانشجویان دانشکده با صنعت مرتبط می­شود.آبرامو و همکاران دریافتند که محققان دانشگاهی که با افرادی در بخش خصوصی همکاری می­کنند عملکرد تحقیقاتی بهتری دارند، نسبت به کسانی که در چنین همکاری­هایی شرکت نمی­کنند. علاوه بر این معقول است فرض کنیم اداراتی که با صنعت روابط نزدیک­تری دارند به احتمال زیاد تضاد فرهنگی کمتری دارند، نسبت به کسانی که رابطه چندانی با صنعت ندارند.  عامل چهارم تصور و درک بخش از «سیاست­های دانشگاه» است که به نظر می­رسد نقش مهمی در جهت گیری کارآفرینی دانشگاه دارد. آیتم­های کلیدی مربوط به فرهنگ عمومی دانشگاه به خصوص (در پاسخ به ایده­های جدید و رویکرد خلاقانه) وجود یک رویکرد «از پایین به بالا» به توسعه سیاسی و تناسب بین سیاست­ها و اهداف دانشگاه­ها است.

کارآفرینی

امروزه یک الگوی جدید از کارآفرینی در حال ظهور است که توجه دانشگاه­ها را به امور زیر فرامی­خواند:

 • درگیری مستقیم دانشگاه­ها در تجارتی نمودن فعالیت­های تحقیقاتی
 • اتخاذ رهیافتی فعال­تر به توسعه اقتصادی منطقه­ای
 • تأکید بیشتر بر کاربرد اصول مربوط به مدیریت کیفیت در عملیات دانشگاهها
 • اتخاذ رهیافتی مبتنی بر توسعۀ برنامه­های درسی که بر حل مساله و تحلیل آماری مبتنی باشد.

توجه به امور یاد شده نیازمند تغییر فرآیند اداره عملکرد دانشگاههاست که این نیز تابع عوامل درونی و بیرونی زیر است:

عوامل درونی:

 • استادان کارآفرین پیشه که طالب منافع حاصل از پیشرفت­های فناوری و خواستار برقراری پیوند بین نظریه و عمل، و دانشگاه و صنعت هستند.
 • مدیران توانمند رده بالای دانشگاهی که امکان فعالیت اعضای هیئت علمی را فراهم می­سازند.
 • نیاز به برنامه­های درسی جدید که موضوعات مربوط به کارآفرینی، مهارت­های مدیریتی، ارزیابی زیست محیطی، آموزش مداوم و ضرورت­های بین­المللی را دربرمی­گیرند.
 • انتظارات دانشجویان برای درس­های میان رشته­ای کاربردی که تجربه آموزشی آنان را کامل­تر می­کند.
 •  نیازهای پیچیده و میان رشته­ای تحقیقات پایه در فناوری جدید.

عوامل بیرونی :

 • تغییر سیاست­های دولتی به سمت تشویق و توسعه تلاش­های مربوط به فناوری، تشویق انواع اتحادیه­های راهبردی جدید و تأمین منابع مالی متنوع.
 • درخواست دولت­ها از دانشگاه­ها جهت ارائه نوعی پاسخگویی در مقابل کمک­هایی که به آنها می­شود.
 • فناوری­های پیچیده بنیادی که نیازمند بودجه­های زیاد، رهیافت­های میان رشته­ای و انواع جدید همکاری دانشگاه با صنایع هستند.
 • نیازهای صنایع به فناوری جدید و نیروی انسانی جهت برخورد با شرایط رقابتی در جهان.
 • جست و جوی منابع تأمین مالی جدید جهت جبران کاهش منابع مالی سنتی

منبع

نورسینا ، مهدی (1392) ، میزان تأثیر مؤلفه ­های مدیریت آموزش عالی بر همکاری­های دانشگاه ، رسالۀ دکتری ، مدیریت آموزش عالی ، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0