ميزان شيوع اضطراب رايانه و اينترنت

وجه مشترک اصلي همه تعاريف در مورد اين نوع از اضطراب، حضور اضطراب و واکنش­هاي شناختي و هيجاني در فرد، هنگام کار با اينترنت با تفکر و تجسم درباره آن­هاست، پس بر اساس پژوهش­هاي موجود مي‌توان برآوردي از ميزان شيوع آن در جامعه به دست آورد. شيوع اضطراب رايانه و اينترنت در جامعه بر اساس درصد افراد مضطرب نسبت به کل جمعيت تعريف مي‌شود. بازيونلوس،پژوهش­هاي انجام شده طي دهه 80 ميلادي درباره شيوع اضطراب رايانه و اينترنت را مرور کرده و نتايج اين پژوهش­ها را چنين گزارش مي­کند:

  ميزان شيوع اضطراب رايانه و اينترنت

پژوهشگرسالميزان شيوع (درصد)جامعه مورد مطالعه
جيمز و پاول198230/0نيروي کار امريکايي
راس و همکاران198514/0مديران و متخصصان امريکايي
هاوارد و اسميت19863/0مديران امريکايي
ادلر و همکاران198718/ 5کارکنان سازمان­هاي اقتصادي امريکا
گرينلي198850/0دانشجويان امريکايي دوره کارشناسي
رزن و ماگوير199010/0فرا تحليل 81 پژوهش در دهه 1980
ويلسون199021/0پرستاران امريکايي
اسميت و کاتوليک199155/052 کارمندان امريکايي
رزن و ويل199540/0معلمان مدارس ابتدايي
باورز و باورز199632/0بزرگسالان امريکايي
برادلي و راسل199710/0معلمان مدارس استراليايي
مارتين199820/0کارمندان امريکايي
بازيونلوس19993/21مديران انگليسي

با بررسي اين پژوهش­ها مشخص مي­شود که ميزان شيوع در هر نمونه با نمونه ديگر فرق مي­کند. اما در اغلب پژوهش­ها تعداد در خور توجهي از افراد، علايم و نشانه­هاي اضطراب رايانه و اينترنت را نشان مي­دهند، پس مي­توان نتيجه گرفت که اضطراب رايانه و اينترنت مشکلي واقعي در مراکز اداري، آموزشي و پژوهشي و حتي دانشگاه­هاست. آن­هم در دوره­اي که مراکز و سازمان­هاي هر کشور براي پيشبرد سريع امور خود بيشتر از پيش درصدد نصب و راه­اندازي سيستم­ها و پايگاه­هاي اينترنتي در محيط خود هستند.

منبع

صادقي،محبوبه(1390)، تأثير دوره کارشناسي بر نگرش دانشجويان کتابداري و اطلاع­رساني دانشگاه­ها،پایان نامه کارشناسی ارشد،روانشناسی عمومی،دانشگاه اصفهان

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0