موانع خلاقيت و خلاقيت در مديريت

موانع خلاقيت 

 •  محدود بودن طرق ارتباط مدير عالي: از نگاهي كه ارتباط مدير عالي با بقيه سازمان فقط از طريق چند نفر معين امكان پذير باشد سوء برداشت ها زياد مي شود و روحيه مخاطره پذيري تضعيف مي شود.
 •  حاكميت جو عدم تحمل اختلاف سليقه: اگر مسئولان سازمان تحمل سليقه هاي مخالف را نداشته باشد يك نواختي سازمان را فرا مي گيرد.
 •  افراد ذي نفع حفظ وضع موجود: اگر افراد و گروه هايي وجود داشته باشند كه در حفظ وضع موجود ذي نفع باشد امكان نوآوري محدود مي شود.
 •  تاكيد بر افق زماني كوتاه مدت: اگر افق ديد مسئولان سازمان محدود باشد بر هدف هاي كوتاه مدت تاكيد خواهند كرد و از افكار جديدي استقبال نمي كند.
 •  تصميم گيرندگان بيش از حد حساب گر: اگر تصميم گيرندگان حساب گر باشند نوآوري با مشكل مواجه خواهند شد.
 •  اعطاي پاداش هاي نامناسب: استفاده از پاداش و ابزارهاي كنترلي براي پرداختن به كارهاي جاري افراد را از كارهاي ابتكاري و غير مرسوم و نوآورانه باز مي دارند.
 •  تاكيد بيش از حد بر الزامات بورو كراتيك: تاكيد بيش از حد بر لزومي و قواعد، خلاقيت و نوآوري را با ناكامي مواجه مي سازد.

موضوعات انحرافي و غيراصلي محيط كار،‌ اغلب مديران و كاركنان را از خلاق بودن باز مي دارد و هم چنين برخورد با مسايل فوري و فوتي ممكن است بيشتر وقت روزانه فرد را بگيرد. اغلب فرصتي كه باقي مي ماند، يا اندك است، يا هيچ فرصتي براي تفكر خلاق باقي نمي ماند. مديران اگر بدون توجه به تغييرات و تحولات محيطي بخواهند سازمان خود را اداره كنند سازماني خواهند داشت ايستا كه عاقبت آن زوال است.

رابطه كارايي خلاقيت در مديريت

شعار: نوآور باش يا بمير به طور فزاينده بين مديران امروز همه جا گير شده است.

در جهان وارد رقابت پوياي امروز،‌ سازمان ها بايستي خدمات تازه و توليدات جديدي عرضه نمايند تا بتوانند در رقابت، توفيق حاصل كنند. بعضي از شركت هاي بزرگ در اين راه چنان موفق بوده اند كه هر سال با بيش از چهل نوع كالاي جديد، بيست و پنج درصد سود بيش از ده ميليارد دلاري شركت را از توليدات جديد كسب كرده اند.همه ي سازمان ها براي بقاء نيازمند انديشه هاي نو و نظريات بديع و تازه اند، افكار و نظريات جديد هم چون روحي در كالبد سازمان دميده مي شود و آن را از نيستي و فنا نجات مي دهد. در عصر ما براي بقاء و پيشرفت و حتي حفظ وضع موجود، بايد جريان نوجوي و نوآوري را در سازمان تداوم بخشيد تا از ركود و نابودي آن جلوگيري شود.

براي آن كه بتوان در دنياي متلاطم و متغير امروز به حيات ادامه داد، بايد به نوآوري و خلاقيت روي آورد. تداوم حيات سازمان ها به قدرت بازسازي آن ها بستگي دارد اين بازسازي از طريق هماهنگي كردن اهداف با وضعيت روز،‌ اصلاح و بهبود روش هاي تحقق اين اهداف انجام مي شود؛ مثل اين كه سازمان يا شركتي را در نظر بگيريد كه مي خواهد ارائه كننده كالا و خدمات مورد نياز آن بايد با قيمت و كيفيت خوب و در زمان مناسب ارائه گردد زيرا اگر شركت چنين كاري نكند مشتريان خود را از دست مي‌دهد و به نحو مطلوب به اهداف خود دست نخواهد يافت.سازمان در مسير تطبيق خود با تغيير، ناگريز در تقويت فراگردهاي نوآوري و خلاقيت است؛ زيرا به مرور زمان سازمان هاي غير خلاق از دور خارج مي شوند يا مجبور مي شود سيستم خود را اصلاح كند.

ساختارهايي كه به رغم وجود مشكلات و محدود و محدوديت هاي هم چون كمبود امكانات و مواد، وجود موانعي مانند قوانين و سياست هاي كلان، سازمان را در مسير بهبود نگه داشته، مانع توقف يا شكست آن در مقابل رقبا مي شوند، ساختارهايي هستند كه نوآوري در آن ها امكان بروز دارد . نوآوري،‌ منشا تحول سيستم در جهت رشد و كمال است. سيستمي به كمال مي رسد كه در آن نوآوري، اصلاح و تجدد حيات به طور مستمر رخ دهد. سيستم و جامعه نوآور به طور دائم خود را با استعدادهاي جوان و افكار جديد و پيشرفته مجهز مي سازد، در جريان آخرين پيشرفت ها و دانش ها قرار مي گيرد و به كار بستن آن ها به طور مداوم در جهت بهينه سازي حركت مي كند در اين صورت است كه در سازمان به سوي كمال مضمين مي شود. نوآوري اطمينان بخش ترين عامل در توفيق شركت هاست كه بايد از سرعت كافي از برنامه ريزي ساخت تا زمان ارائه آن به بازار برخوردار باشد. نوآوري با جذب مشتريان جديد مي تواند عامل موثر در افزايش توان رقابتي نيز باشد. برخي نقش و اهميت خلاقيت و نوآوري را به گونه زير بيان كرده اند:

نقش و اهيت خلاقيت و نوآوري از جنبه فردي

 •  خلاقيت و نوآوري عامل رشد و شكوفايي استعدادها و سوق دهنده به سوي خود شكوفايي
 •  خلاقيت و نوآوري عامل موفقيت فردي، شغلي و اجتماعي.

نقش و اهميت خلاقيت و نوآوري از جنبه سازماني

 •  خلاقيت و نوآوري عامل توليدات و خدمات؛
 •  خلاقيت و نوآوري عامل افزايش كيفيت توليدات و خدمات و موفقيت در رقابت؛
 •  خلاقيت و نوآوري عامل افزايش كيفيت توليدات و خدمات و موفقيت در رقابت؛
 •  خلاقيت و نوآوري عامل كاهش هزينه ها، ضايعات و اتلاف منابع؛
 •  خلاقيت و نوآوري عامل افزايش انگيزش كاركنان سازمان؛
 •  خلاقيت و نوآوري عامل ارتقاي سطح بهداشت رواني و رضايت شغلي كاركنان سازمان؛
 •  خلاقيت و نوآوري عامل ارتقاي بهره وري سازمان؛
 •  خلاقيت و نوآوري عامل موفقيت مجموعه مديريت و كاركنان سازمان؛
 •  خلاقيت و نوآوري عامل رشد و بالندگي سازمان؛
 •  خلاقيت و نوآوري عامل تحريك و تشويق حس رقابت؛
 •  خلاقيت و نوآوري عامل كاهش بوروكراسي اداري ؛كاهش پشت ميز نشيني و مشوق عمل گرايي؛
 •  خلاقيت و نوآوري عامل تحريك و مهيا كردن عوامل توليد.

منبع

حصاری،مرتضی(1394)، رابطه انگيزش و خلاقيت با عملكرد شغلي دبيران،پایان نامه کارشناسی ارشد،روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاداسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0