استراتژيهاي مقابله سازمانی

 ايجاد جو سازماني حمايتي:

به دليل اينكه سازمان ها داراي ساختارهاي سازماني بسيار سمي و بدون انعطاف همراه باع جوي غير شخصي مي باشند فشار عصبي و استرس در آنان افزايش يافته است به همين دليل استراتژي غلبه به صورت ايجاد ساختار عدم متمركز و ارگانيك با مشاركت كاركنان در تصميم‌گيري و جريان ارتباطات پايين به بالا مي‌‌باشد اين گونه تغييرات ساختاري و فرايندي يك جو حمايتي براي كاركنان مي آفريند و به آنها اجازه كنترل بر مسائل خود را مي دهند بدين ترتيب فشار شغلي كاهش يافته و يا حذف مي شود.

مخفي كردن طرح وظايف:

مخفي كردن مشاغل شامل دو بخش مي باشد يكي رشد محتوي شغل ؛ ‌مسئوليت ، شناخت ، فرصت براي پيشرفت و رشد و ترقی درگيري بهبود ويژگيهاي اصل شغل ؛ تنوع مهارت‌ها ، شناخت وظايف استقلال و با زخورد اين وظايف مخفي شده مي تواند عوامل تنش زاي موجود در مشاغل تكراري و طراحي شده را از بين ببرد.

كاهش تعارض و روشن نمودن نقش سازماني:

تعرض و ابهام نقش در سازمان از جمله عوامل افزايش دهنده فشار عصبي مي باشند. يكي از استراتژيهاي روشن نمودن نقش اين است كه به مشاغل فهرستي از انتظارات شغل وي داده شود، اين فهرست مي تواند با انتظارهاي فرد مقايسه شود تاكيد مسائل مبهم روشن شده و براي حل تعرض مورد مذاكره قرار گيرند .

طرح بهبود كار راهة شغلي و ايجاد مشاوره:

در سازمان هاي بزرگ اكثراً افراد به حال خودشان رها مي‌شوند تاخود تصميم بگيرند و تنها گاهي راهنمايي از سوي سرپرستي صورت مي‌گيرد به همين دليل افراد از اينكه نمي دانند قدم بعدي چيست وچگونه بايد آن را بردارند دچار فرسودگي مي‌شوند.مشاوره داراي مراحلي است كه براي مشاورة‌ موفق بايد طي شود:

 1. شنيدن:معني شنيدن موثر نه تنها ترتيب مراجع به بيشتري گفتار است بلكه مطمئن ساختن اوست به اينكه دركانون جديد توجه و علاقه مشاور است.
 2. شناخت و درك فشار رواني
 3.  تشخيص فشار رواني:كه داراي دو مرحله است اول شناسايي فشار رواني و دون كشف منابع به وجود آورنده فشار رواني
 4. شناخت و قبول عواطف و احساسات:به مراجع نه تنها بايد فرصت داد تا عواطف و احساسات خود را كه معمولاً در عادت كتمان مي‌كنند بروز دهند بلكه بايد آنان را كمك كرد تا خود به كشف منبع فشار رواني نايل گردند.
 5.  كشف منابع فشار رواني در مراجع:از مراجع بخواهيد عوامل فشارزاي اصلي را به ترتيب اهميت كه براي وي دارد درجه بندي كند كه اين عوامل عبارتند از:
 • علل شخصي ؛ عدم موفقيت در كسب و كار، حساسيت بيش از اندازه ، بيماري و  . . .
 • علل خانوادگي ؛ مشكلات با همسر ؛ مشكلات مربوط به هزينه زندگي،‌طلاق و . . .
 • علل مربوط به محيط كار ؛  مشكلات مربوط به همكاران، مشكلات فيزيكي، نامساعد كار و  . . . .
 • علل اجتماعي و فرهنگي‌ ؛ كمبود امكانات تفريحي سالن، روابط انساني غير صحيح و . . .

هدف از مشاوره رواني چيست؟

دلايل انجام مشاوره‌هاي رواني را مي توان يك يا همه موارد زير دانست:

 •  كمك كردن به مصاحبه شونده جهت رهايي از فشارهاي رواني.
 • كمك كردن به افراد ناخود مسائشان را واضح تر مشاهده كنند.
 • تقويت و پشتيباني وي زماني كه او خود راه حل‌هايي جهت غلبه بر فشار رواني يافته است و تصميماتي را اتخاذ نموده است .

تقويت مباني ديني

تحقيقات ثابت نموده‌اند كه ايمان راسخ به ازليت و ابديت در محافظت فرد در مقابل تنش ها و وسوسه هاي دنياي مادي بيشترين تاثير را دارد.  ترديدي نيست كه خداوند متعال توانايي بسيار زيادي در وجود بشر نهاده است اين توانايي‌ها يقيناً مي تواند با تمركز بر فطرت هاي بشر او را در مسير زندگي سالم و به  دور از اضطراب ، ترس ،تنش ، ترديد و نگراني قرار داده و به او مصونيت كامل در برابر تهاجمات استرس را بدهد اثران بارز دين و مذهب در زندگي اطمينان و آرامش باطني است كه اثار ظاهري آن به نكوئي و احسان بي دريغ مي باشد.

فرد مومن در مشكلات و ناراحتي ها دچار اضطراب و تنش نشده بلكه به او توكل مي نمايد يكي از دانشمندان فرانسوي مي گويد آن قدرت بستگي داشته و سرنوشتش به دست اوست و برقراري آن رابطه با خدا فقط از طريق دعا و نماز به درگاه او انجام مي‌گيرد.چه دارويي آرام بخش‌تر و بهتر از تلاوت اية شريفه الابذكر الله تطمئن القلوب كه مي تواند آرامش واقعي را به درون انسان پريشان باز گرداند.

منبع

برزوئی نژاد،محمدصادق(1394)،رابطه  بین استرس و فرسودگی شغلی در اداره آموزش و پرورش،پایان نامه کارشناسی ارشد،روانشناسی عمومی،دانشگاه پیام نور

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0