استخدام شرکت مهندسی مهار فن آوران (استخدام مشاغل عملیات ریلی (استخدام جدید) )

استخدام شرکت مهندسی مهار فن آوران

شرکت مهندسي مهار فن آوران درنظر دارد به منظور تامين خدمات مورد نياز خود در خطوط جديد التاسيس شبكه ريلي كشور (در محدوده منطقه راه آهن شمال2 )، از بین متقاضیان واجد شرایط درمشاغل مندرج در جدول ذيل، از بين داوطلبان بومي و از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و معاینات طب كار، تعدادی را انتخاب نمايد. افراد واجد شرايط متقاضی شرکت درآزمون، می­توانند جهت ثبت نام از تاریخ 1398/02/07 تا تاریخ 1398/02/21 به آدرس اینترنتی سایت کاراسا مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفادآگهی و مطابق با شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

                                                             عناوين شغلي و رشته هاي تحصيلي مرتبط

رديفعنوان شغلمدرك تحصیلیرشته تحصیلیتعداد مورد نياز (نفر)جنسيتوضعيت پذيرش
1امور خط و سازه هاي فنيليسانس و بالاترمهندسي خطوط راه آهن  ، مهندسي راه آهن (ماشين هاي ريلي ، خط و ابنيه ، خطوط راه آهن ، خط وسازه هاي ريلي )2مردداوطلبان استان گيلان
2امور ارتباطات و علائم الكتريكيليسانس و بالاترمهندسي راه آهن (علائم و ارتباطات)، برق ( الكترونيك – كنترل )، مهندسي مخابرات (كليه گرايش ها)2مردداوطلبان استان گيلان
3امور ساختمانليسانس و بالاترمهندسي عمران (عمران، ساخت، سازه)، مديريت ساخت ، مديريت پروژه و ساخت1مردداوطلبان استان گيلان
امور تاسيساتمهندسي برق (قدرت،الكترونيك،كنترل) ، مهندسي مكانيك (گرايش سيالات )،  مهندسي تاسيسات1
4امور ناوگانليسانس و بالاترمهندسي راه آهن (ماشين هاي ريلي )،مهندسي مكانيك ، مهندسي برق2مردداوطلبان استان گيلان
5امور خدمات ايستگاهي و مسافريليسانس و بالاترمهندسي حمل و نقل ، مهندسي راه آهن ، مهندسي بهره برداري راه آهن،  مهندسي  صنایع(برنامه ريزي و تحليل سيستمها، توليد  صنعتي،تكنولوژي صنعتي، ايمني صنعتي)، مهندسي عمران ، مهندسي مكانيك ( كليه گرايش ها)2مردداوطلبان استان گيلان
6امور بازرگاني و بهره برداريمهندسي بهره برداري، مديريت بازرگاني2مردداوطلبان استان گيلان
7امور ايمني و نظارت بر شبكهليسانس و بالاترمهندسي راه آهن ، مهندسي بهره برداري، مهندسي  صنایع(برنامه ريزي و تحليل سيستمها، توليد صنعتي،تكنولوژي صنعتي، ايمني صنعتي)، مهندسي برق ، مهندسي مكانيك (كليه گرايشها)،  مهندسي در امورجريه1مردداوطلبان استان گيلان
8فن آوري اطلاعاتليسانس و بالاترمهندسي كامپيوتر(سخت افزار ، نرم افزار)،  مهندسي فناوري اطلاعات2زن/ مردداوطلبان استان گيلان
9امور اداريليسانس و بالاترمديريت ( دولتي و بيمه)5زن/ مردداوطلبان استان گيلان
10امور ماليليسانس و بالاترمديريت مالي ،  حسابداري وحسابرسي5زن/ مردداوطلبان استان گيلان
11بازديدكننده آلات ناقلهكارداني و بالاتربرق( الکترونيک ، الكتروتكنيك)، مکانيک ،کامپيوتر(نرم افزار)، رياضي ، صنایع، امورفني راه آهن،متالورژي، جوشكاري مواد ،ريخته گري  ومديريت صنعتي21مردداوطلبان استان گيلان
12لكوموتيورانكارداني و بالاتربرق(كليه گرايشها)،مكانيك(اتومکانیک، ماشین ابزار،  طراحي صنعتي، ساخت و توليد)، کامپیوتر(نرم افزار )، فناوري اطلاعات (IT )،ریاضی، فیزیک، صنایع ، عمران و مديريت صنعتي15مردداوطلبان استان گيلان
13كنترل ناوگان1مردداوطلبان استان گيلان
14متصدي امور ارتباطيكارداني و بالاتربرق( الکترونيک ، الكتروتكنيك، مخابرات)9مردداوطلبان استان گيلان
15آتش نشانديپلم** گواهي نامه پايه دو رانندگي براي داوطلبان اين شغل الزامي است.3مردداوطلبان استان گيلان
16مكانيسين (تعميركار)ديپلم9مردداوطلبان استان گيلان
17امور خدماتيديپلم20مردداوطلبان استان گيلان
18كنترل بليط و اطلاعاتديپلم6زنداوطلبان استان گيلان
19نگهبانديپلم22مردداوطلبان استان گيلان
131

تذکر:

دارندگان مدارك تحصيلي مندرج در جدول فوق، صرفا مجاز به ثبت نام خواهند بود. در جدول فوق، صرفا مجاز به ثبت نام خواهند بود.

2. دراین آزمون صرفا داوطلبان بومی مجازبه شركت مي باشند لذا متقاضيان باید سعی کنند تا محدوده جغرافيايي مورد تقاضاي خود را بر اساس شرایط بومی (شهرستانهاي محدوده ايستگاه هاي راه آهن)، انتخاب نمایند.

3. در شغل آتش نشان، اولويت با افرادي است كه دوره هاي حرفه اي و نيمه حرفه اي آتش نشاني را گذرانده باشند. شايان ذكر است براي داوطلبان اين شغل، پس از قبولي در آزمون كتبي، قبولي در تست هاي ورزشي مدنظر، الزامي مي باشد .

تعریف داوطلب بومی

افرادي كه حداقل داراي يكي از ويژگي هاي زير باشند، داوطلب بومي تلقي مي گردند:

الف- محل تولد يا صدور شناسنامه داوطلب بامحدوده جغرافيايي موردتقاضا يكي باشد.

ب – داوطلب حداقل دومقطع تحصيلي )از ابتدایی تا پایان دبیرستان) را به صورت متوالي يا متناوب در محدوده جغرافيايي محل موردتقاضا طي كرده باشد.

شرايط شركت در‌آزمون

> شرایط عمومی

1-1- تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران.

2-1- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

3-1- نداشتن منع بکارگیری و نداشتن سوء پیشینه به موجب آراء مراجع قضایی ذیصلاح.

4-1- دارا بودن كارت پايان خدمت یا معافیت دائم غیرپزشکی براي مشاغل لكوموتيوران، بازديدكننده آلات ناقله، متصدي امور ارتباطي، مكانيسين (تعميركار) و آتش نشان، نگهبان وبراي ساير مشاغل، دارا بودن كارت پايان خدمت یا معافیت دائم براي آقايان.

5-1- داشتن شرايط فيزيكي مورد نظر وسلامت كامل جسماني و رواني متناسب با شغل برابر استانداردهای مورد نظر شركت .

6-1- پذيرش نهايي در شغل آتش نشان منوط به قبولي در تست هاي ورزشي مرتبط با شغل مي باشد.

> شرایط اختصاصی

سن :

· در مشاغل امور ( اداري ، مالي، خط و سازه هاي فني، ارتباطات و علائم الكتريكي، ساختمان و تاسيسات، خدمات ايستگاهي و مسافري، ناوگان، بازرگاني و بهره برداري، ايمني و نظارت بر شبكه) و فن آوري اطلاعات حداکثرسن مجاز براي آقايان با دارابودن کارت پایان خدمت 32 سال تمام (1366/01/01) و با دارا بودن معافيت دائم30 سال تمام (1368/01/01) و براي خانم ها 30 سال تمام (1368/01/01) مي باشد.

· در مشاغل بازديدكننده آلات ناقله ، لكوموتيوران، كنترل ناوگان و متصدي امور ارتباطي حداکثرسن مجاز براي آقايان با دارا بودن کارت پایان خدمت 28 سال تمام (1370/01/01) و با دارا بودن معافيت دائم غير پزشكي 26 سال تمام (1372/01/01) مي باشد.

· در مشاغل آتش نشان، مكانيسين (تعميركار) و نگهبان حداکثر سن مجاز براي آقايان با دارا بودن کارت پایان خدمت 26 سال تمام (1372/01/01) و با دارا بودن معافيت دائم غير پزشكي 24 سال تمام (1374/01/01) مي باشد.

· در مشاغل امور خدماتي و كنترل بليط و اطلاعات حداکثر سن مجاز براي آقايان با دارا بودن کارت پایان خدمت 26 سال تمام (1372/01/01) و با دارا بودن معافيت دائم 24 سال تمام (1374/01/01) و براي خانمها 24 سال تمام (1374/01/01) مي باشد.

> مفاد آزمون کتبی

1-3- مشاغل امور (اداري، مالي، خط و سازه هاي فني، ارتباطات و علائم الكتريكي، ساختمان و تاسيسات، خدمات ايستگاهي و مسافري، ناوگان، بازرگاني و بهره برداري، ايمني و نظارت بر شبكه) و فن آوري اطلاعات

· سوالات دروس عمومی شامل: اطلاعات عمومی، زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، مبانی کامپیوتر، زبان عمومی انگلیسی و هوش و استعداد تحصیلی

· سوالات دروس تخصصی : دروس مرتبط با شغل مورد تقاضا

· تعداد سوالات آزمون : تعداد 90 سوال به تفكيك 60 سوال براي دروس عمومي (براي هر درس 10 سوال) و 30 سوال براي دروس تخصصي در نظر گرفته شده است.

2-3- مشاغل بازديدكننده آلات ناقله ، لكوموتيوران، كنترل ناوگان

· سوالات دروس عمومی شامل: اطلاعات عمومی، زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، مبانی کامپیوتر، زبان عمومی انگلیسی و هوش و استعداد تحصیلی

· سوالات دروس تخصصی : رياضي، مباني فيزيك، مباني مكانيك، مباني برق و الكترونيك

· تعداد سوالات آزمون : تعداد 90 سوال به تفكيك 60 سوال براي دروس عمومي (براي هر درس 10 سوال) و 30 سوال براي دروس تخصصي در نظر گرفته شده است.

3-3- شغل متصدي امور ارتباطي

· سوالات دروس عمومی شامل: اطلاعات عمومی، زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، مبانی کامپیوتر، زبان عمومی انگلیسی و هوش و استعداد تحصیلی

· سوالات دروس تخصصی : رياضي ومباني برق و الكترونيك

· تعداد سوالات آزمون : تعداد 90 سوال به تفكيك 60 سوال براي دروس عمومي (براي هر درس 10 سوال) و 30 سوال براي دروس تخصصي در نظر گرفته شده است.

4-3- شغل آتش نشان

· سوالات دروس عمومی شامل: اطلاعات عمومی، زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، مبانی کامپیوتر، زبان عمومی انگلیسی و هوش و استعداد تحصیلی

· سوالات درس تخصصی : مباني اطفاء حريق

· تعداد سوالات آزمون : تعداد 90 سوال به تفكيك 60 سوال براي دروس عمومي (براي هر درس 10 سوال) و 30 سوال براي دروس تخصصي در نظر گرفته شده است.

5-3- مشاغل مكانيسين (تعميركار)، امورخدماتي ، نگهبان ، كنترل بليط و اطلاعات

· سوالات دروس عمومی شامل: اطلاعات عمومی، زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، مبانی کامپیوتر، زبان عمومی انگلیسی و هوش و استعداد تحصیلی

· تعداد سوالات آزمون : شامل 60 سوال می باشد. (هر درس عمومی 10 سوال).

تبصره :

– کلیه سوالات آزمون بصورت چهارگزینه ای می باشد.

– هر سه پاسخ اشتباه معادل یک نمره منفی در نظر گرفته ­می­شود.

> نحوه و مهلت ثبت نام در آزمون

داوطلبان از تاریخ 1398/02/07حداکثر تا پایان روز 1398/02/21 فرصت خواهند داشت به ترتیب ذیل برای شرکت درآزمون ثبت نام نمایند.

· مطالعة دقيق آگهي و شرايط مندرج در آن

· واريز مبلغ 600.000ريال (ششصد هزار ریال) به صورت الكترونيكي به عنوان حق ثبت نام در آزمون

نكته: وجه واريزي به هيچ عنوان مسترد نخواهد گرديد.

· بارگذاري عكس اسكن شده (حجم نبايد بيشتر از 40 كيلوبايت باشد)

· بارگذاري تصوير اسكن شده اصل مدرك تحصيلي (حجم نبايد بيشتر از 100 كيلوبايت باشد)

· بارگذاري تصوير اسكن شده كارت پايان خدمت (براي آقايان) (حجم نبايد بيشتر از 100 كيلوبايت باشد)

· بارگذاري تصاوير اسكن شده گواهي نامه هاي مقدماتي و پيشرفته آتش نشاني و همچنين گواهي نامه پايه 2 رانندگي براي داوطلبان اين شغل (حجم هر تصوير نبايد بيشتر از 100 كيلوبايت باشد)

· ثبت مشخصات و اطلاعات خواسته شده مطابق با فرم موجود در سایت کاراسا به طور صحيح و دقيق و دريافت كد رهگيري 10 رقمي پس از اتمام مراحل ثبت نام اينترنتي

· دریافت کارت ورود به جلسه، براساس اعلام زمان و مکان برگزاری آزمون درسایت مذکور

تبصره 3: داوطلبان گرامي درمرحله ثبت اينترنتي اطلاعات دقت نمايند ، مسئوليت درستي اطلاعات ثبت شده به عهده داوطلب مي باشد.

داوطلبان مي بايست پس از ثبت نهايي اطلاعات و دريافت كد رهگيري 10 رقمي نسبت به تاييد نهايي ثبت نام خود اطمينان حاصل نموده و جهت چاپ صفحه تائیدیه نهایی ثبت نام خود، اقدام نمایند.

تبصره 4: هر فرد تنها حق ثبت نام و شركت در یک شغل در خواستي را دارد .

تذكرات

· عدم دريافت كد رهگيري 10 رقمي به منزله عدم تكميل ثبت نام داوطلب مي باشد .

· چنانچه داوطلب با ذکر مشخصات غیر واقعی، ثبت نام و اقدام به شرکت در آزمون نماید، با محرز شدن عدم صحت مندرجات ثبت شده از سوي داوطلب، حتی در صورت پذیرش در آزمون و اشتغال به کار، موضوع بکارگیری وی منتفی و در صورت لزوم، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

· بدیهی است قبولی درآزمون كتبي و مصاحبه ها به منزله تاييد نهايي نمی باشد بلکه مراحل آزمون شامل قبولی در آزمون كتبي، مصاحبه علمي ، معاینات طب كار وروانسنجي می­باشد که در صورت پذیرش داوطلب در هر يك از مراحل قید شده از ایشان جهت شركت در مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آمد.

· داوطلبان چنانچه از شرايط ايثارگري برخوردارند ضروري است در تقاضانامه ثبت نام نسبت به تكميل فيلد مربوطه اقدام نمايند ،ضمن اينكه اين دسته افراد نيز بايد شرايط مد نظر شركت را دارا باشند.

· اين آگهي ارتباطي با جذب نيرو در شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران ندارد.

> زمان برگزاري آزمون

· زمان دريافت كارت ورودبه جلسه و تاريخ ومكان برگزاري آزمون متعاقبا ازطريق سايت کاراسا اعلام خواهد شد.

· داوطلبان درصورت نيازبه كسب اطلاعات بيشترمي‌توانندباشماره تلفن هاي 66560465-021 و 66530043- 021تماس حاصل نمايند.

لینک ثبت نام از روز شنبه 7 اردیبهشت ماه فعال خواهد شد


لینک های مفید و مرتبط
شرایط آزمون استخدامیزمان آزمون استخدامیکارت آزمون استخدامینتایج آزمون استخدامی
راهنمای قبولی در آزمون های استخدامیراهنمای قبولی در مصاحبه های استخدامی
درصدها و کارنامه های شرکت کنندگان آزمون های استخدامیدانلود رایگان اصل دفترچه های آزمون استخدامی
سوالات استخدامی خود را از ایران استخدام بپرسیدمعرفی کتاب های استخدامی ایران استخدام
جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون های استخدامی“ایران استخدام” را در پیام رسان ها دنبال کنید

منبع:سایت ایران استخدام

5 اردیبهشت 1398

شبکه پژوهشی بوبوک در هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز با تیم پشتیبانی خود از طریق راه های ارتباطی زیر پذیرای نظرات سازنده شما می باشد.

Site: www.bobook.ir

Phone number: 09194448186 – 09059793565

Telegram number: 09059793564

Telegram Channel: https://t.me/bobookir

Instagram:bobook.ir

Email: bobook.team@gmail.com

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0